Jak zapsat společnost do obchodního rejstříku

Obchodní společnosti vznikají až dnem zápisu do Obchodního rejstříku. To je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené informace o podnikatelích. Co vše je třeba učinit před podáním návrhu na zápis společnosti do OR, se liší především tím, o jaký typ společnosti se jedná. Podání návrhu není rozhodně jednoduchá věc a pokud není vše tak, jak má být, k zapsání společnosti nedojde. Následující kroky by Vám měly poradit, jak postupovat.

4.666665
Průměr: 4.7 (3x)
Váš hlas: Není
Mírný
1001 - 5000 Kč

1

Kde podat návrh?
Návrh se podává u rejstříkových soudů. To jsou především Krajské soudy, pro Prahu a Středočeský kraj pak u Městského soudu. Příslušnost k soudu je dána sídlem podnikatele.

2

Co všechno musím předložit s návrhem?
To se liší především podle toho, o jakou společnost se jedná. Co konkrétně je potřeba zapsat u jednotlivých společností, nalezneme v Obchodním zákoníku (§36). U všech podnikatelů předpokládá OZ minimálně následující údaje: Firma a sídlo, předmět podnikání, právní forma právnické osoby, identifikační číslo, jméno a bydliště nebo firma a sídlo osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby (nutno uvést i způsob jakým jedná jménem PO a kdy vznikla funkce), jméno a bydliště prokuristy a další skutečnosti které stanoví zákon.

3

Jak dlouho to bude trvat?
K zapsání či usnesení soudu o odmítnutí návrhu by mělo dojít do pěti dnů od podání návrhu, respektive zaplacení soudního poplatku. Datum vzniku společnosti bude tedy datum zápisu do OR, můžeme však požádat i o zápis k určitému datu.

4

Kdy může být můj návrh zamítnut?
Soud může usnesením návrh odmítnout a to především v těchto situacích:
Návrh podala osoba, která nebyla k podání návrhu oprávněná.
Návrh nebyl podán předepsaným způsobem.
Návrh neobsahuje všechny náležitosti, které jsou potřeba.
Návrh je nesrozumitelný nebo neurčitý.
K návrhu nebyly připojeny listiny, kterými se dokládají údaje o zapisovaných skutečnostech.

5

Kolik mě to bude stát?
Cena návrhu zápisu je 5 000 Kč. Pokud je podáván návrh na změnu, cena je 1 000 Kč. Platí se pomocí kolků, které vylepíme na přední stranu návrhu.

6

Jde to elektronicky?
Ano! Od dubna roku 2009 je možné založit s.r.o. a a.s. i elektronicky a to prostřednictvím webového formuláře na stránkách Obchodního rejstříku. Tato varianta je daleko rychlejší, k zápisu může dojít do 48 hodin po vyplnění. Cena je sice vyšší, ale jsou v ní zahrnuty i další služby, jako například možnost vyřízení potřebných listin, svolání první valné hromady či registrace k DPH.

Varování

Návrh na zápis podávejte jen na oficiálních formulářích. Ty je možné zdarma stáhnout například na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Komentáře

Přidat komentář

Obsah tohoto pole je skrytý a nebude veřejně zobrazen.
 
 Jak poznat kvalitní a nekvalitní matrace
Za svého života prospíme téměř jeho třetinu. I když spíme, náš mozek usilovně pracuje. V průběhu spánku dochází k celé...
 Jak postupovat při koupi bytu
Pořízení bytu se od dob řádkové inzerce v novinách značně zjednodušilo. Přesto jde o zásadní událost v našich životech...
 Jak připravit švestkové knedlíky z tvarohového těsta | recept
Recept na švestkové knedlíky z tvarohového těsta krok za krokem. Tvarohové těsto je pro přípravu švestkových knedlíků...

Emailový zpravodaj

Přihlaste se k emailovému zpravodaji JakTak.cz. Pravidelně dostanete nejlepší a nejčtenější, návody a postupy přímo do Vaši emailové schránky.