grafomotorická neobratnost

Jak používat pracovní listy pro předškolní zralost dítěte - grafomotorika

Grafomotorika, příprava na psaní, jak se zjednodušeně definuje, je ve skutečnosti mnohem složitější proces souboru psychomotorických činností, zejména zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace, koncentraci pozornosti a řeči. Koncipovaná...