1

Druhy fakturace

Rozlišujeme dva druhy faktur:

- faktura, kterou vystavuje fyzická osoba – podnikatel
- faktura, kterou vystavuje soukromá společnost – s.r.o.
nebo akciová společnost – a.s.

V obou případech je nutné, aby vystavovatel faktur dodržoval určitá pravidla, která vyplývají ze zákona.

2

Hlavička faktury

V záhlaví faktury je zapotřebí, abyste uvedli pořadové číslo faktury. Většinou udáváme pořadové číslo faktury a rok, ve kterém je faktura vystavována – př. 01/2009. Soukromé firmy, které mají zaveden účetní systém udávají na fakturu číslo, které bylo k dané zakázce systémem přiděleno – př. 20091001.

Dodavatel, odběratel

Pod pořadovým číslem faktury vypište údaje o dodavateli služeb a jejich odběrateli. V tomto případě neopomeňte vypsat následující:

- název (jméno a příjmení, název firmy)
- adresa, sídlo firmy
- IČ, DIČ
- zda-li je uvedená ze stran plátce DPH

3

Platební podmínky

Do tohoto odstavce napište datum vystavení faktury, datum zdanitelného plnění (plátce DPH) a datum splatnosti faktury.
Dalšími povinnými údaji jsou forma úhrady, zda-li hotově nebo převodem. V případě platby formou převodu uveďte číslo účtu dodavatele, variabilní nebo specifický symbol, pod kterým vy či účetní systém platbu evidujete, název a kód bankovního ústavu, u kterého účet vedete.

Předmět fakturace

Předmět fakturace můžete uvést obecně:

př. Fakturujeme Vám poradenskou a konzultační činnost za měsíc říjen 2009.

Můžete také předmět činnosti rozepsat o následující položky:

- předmět zdanitelného plnění
- cena za ks
- počet ks
- celkem, DPH
- cena celkem s DPH.

4

Fakturovaná částka, podpisová doložka

V případě, že jste fyzická osoba podnikatel a nejste plátce DPH, tak pouze napište celkovou částku, kterou za provedené služby fakturujete.

Pokud jste plátcem DPH, tak rozepište fakturovanou částku následujícím způsobem:

Mezisoučet
Cena bez daně
Sazba … % DPH Kč
Celkem k úhradě

Fakturu nezapomeňte podepsat a potvrdit razítkem. Povinnost stvrzení faktury razítkem nemají pouze fyzické osoby neboli OSVČ podnikající na ŽL.
V závěru faktury můžete také vepsat údaje o osobě, která fakturu vyřizuje: jméno a příjmení, telefonický případně e-mailový kontakt.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.11111
Average: 4.1 (9 votes)