1

Záhlaví dokladu

Doklad označte jako příjmový nebo výdejový pokladní doklad, podle toho, zda-li peníze přijímáte nebo vydáváte. Dále uveďte číslo pokladního dokladu a datum, kdy doklad vystavujete.

2

Údaje o vystaviteli dokladu

Pokud vystavujete pokladní doklad, uveďte o sobě veškeré informace: tj. název firmy, sídlo, IČ a DIČ. Vedle těchto údajů uveďte celkovou částku, na kterou doklad vystavujete. V případě potřeby vyplňte částku bez DPH, sazbu DPH a částku celkem, která je vyplacena. Částku rovněž vyplňte slovy (při uvedení částky pouze v číslicích může dojít k jejímu pozdějšímu přepsání).

3

Údaje o příjemci

O příjemci uveďte kompletní informace: tj. název firmy, případně jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu trvalého bydliště, IČ a DIČ. Vyplňte zde také účel platby, pro který pokladní doklad vystavujete.

Na závěr vypište pole:
Vydal:
Přijal:

Tipy

Náhled, jak by měl doklad vypadat:

VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD *
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č. …. ze dne …..…………………

Firma: ......................................................
......................................................
DIČ: ......................................................

Cena bez DPH .................................
+ ……. % DPH .................................
Celkem Kč ..................................

Slovy: ............................................................................................................................

Vyplaceno komu*
Přijato od: ……………………………………………………………………………

DIČ: ……………………………………….

Účel platby ………………………………………………………………………….

* NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

Vydal:

Přijal:

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.5
Average: 3.5 (14 votes)