1

1) Představte svoji firmu

We are writing to introduce our company XYZ to you – Píšeme vám, abychom představili naši společnost XYZ.
Let us introduce our company to you – Dovolte nám, abychom vám představili naši společnost.
We provide services in the field of… Poskytujeme služby v oblasti…
We deliver /produce all kinds of goods ranging from… to… - Dodáváme/vyrábíme různé zboží od…až po…
We specialize in the production of… Specializujeme se na výrobu…
We are the market leader in the Czech Republic. V České republice jsme jednička na trhu.
We are one of the major producers of … in the market. Jsme jedním z hlavních výrobců… na trhu.
XYZ Ltd. – XYZ s.r.o.
XYZ Inc. – XYZ a.s.

2

2) Představte své výrobky

Charakterizujte svůj sortiment a jeho přednosti pro zákazníka.

Our goods are produced in conformity with the XYZ certificate/norm/EU directive.
Naše zboží je vyráběno v souladu s sertifikátem/normou/ směrnicí EU XYZ.

All our goods are convenient for.. Všechno naše zboží je vhodné k…

Our goods are fitted with… Naše zboží je opatřeno…

Our new assortment/ collection/line of products includes… Náš nový sortiment/ kolekce/výrobková řada zahrnuje…

Quality/favourable prices/customer satisfaction are our priority. Naší prioritou je kvalita/výhodné ceny/spokojenost zákazníka.

You might appreciate the durability/the quality/lightness of our goods…
Mohli byste ocenit trvanlivost/kvalitu/lehkost našeho zboží.

For more details about …., see our information brochure/catalogue. Pro vice informací o… se podívejte do naší brožury/katalogu.

3

3) Vysvětlete, jaké jsou obchodní podmínky

Nezapomeňte zmínit dodací a platební podmínky, možnosti slev a zvláštních nabídek na míru pro zákazníka.

Import licence – dovozní licence
Guarantee period – záruční doba
Cash discount – hotovostní sleva
Free samples – vzorky zdarma

We are looking for a major distributor/longterm cooperation. – Hledáme hlavního distributor/dlouhodobou spolupráci.

We are ready to work out a detailed offer on request. Rádi na vaši žádost vyhotovíme detailní nabídku.
We can guarantee prices/terms and conditions until…Můžeme garantovat ceny/podmínky až do…
Our representative in your region/area, Mr./Ms. XYZ is about to contact you/ is ready to handle your inquiries. Náš zástupce ve vašem regionu/ ve vaší oblasti se chystá vás kontaktovat / je připraven vyřídit vaše poptávky.

4

4) Uspořádejte nabídku přehledně
Jednotlivé odstavce oddělte prázdným řádkem. Průvodní dopis by také neměl být delší než jeden list. Do dopisu zahrňte jen to nejdůležitější – informace o vaší firmě a o tom, co ji odlišuje od ostatních.

5

5) Nezapomeňte na kvalitní propagační materiály

Kvalitní prezentační materiály jsou samozřejmostí. Nezapomeňte na ně v nabídce odkázat.

Please find enclosed… V příloze najdete…
For more information, see the enclosed catalogue/brochure… Pro více informací se podívejte do přiloženého katalogu/brožury.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)