Co je potřeba

tužka, papír, téma, nápad a znalosti
tužku a papír můžete zaměnit i za počítač či notebook

1

Co je vlastně esej?
Je to určité pojednání na rozhraní publicistiky a literatury. Kromě školních lavic se s esejí setkáte v různých literárních časopisech anebo knižních souborech.
Úkolem eseje je osobní zamyšlení, vyjádření subjektivního názoru, přínos informací a přesvědčení čtenáře o své pravdě. Esejí existuje hned několik typů. miniesej, odborná esej, klasická esej a americká esej.

2

Odlišnosti mezi typy esejí.
S miniesejí se obvykle setkáte ve výuce nějakého cizího jazyka. Jejím cílem je procvičit si slovní zásobu a psaní. Rozsah takovéto eseje se obvykle pohybuje mezi 200 - 400 slovy.
Odborná esej je náročná forma, kdy práce dosahuje několika stránek a není zde místo na subjektivní vyjádření, vše musí být podpořeno ověřenými informacemi o daném problému. S touto formou se setkáváte například u diplomových prací. Subjektivní a osobní názor je jen okrajový.
Klasická esej využívá také zdroje informací, které také práci dávají myšlenku. Důležité je zde i vyjádření subjektivního názoru, svého přesvědčení o němž se snaží přesvědčit i své čtenáře. Útvar je pojednání plné argumentů, které čtenáře mají přesvědčit o autorově pravdě.
Americký styl psaní eseje je velice dramatické. V prvé řadě se snaží strhnout čtenáře do problému, který je i přehnaně zdramatizován a následně postupně dochází k argumentaci, nejprve z protistrany a následně dochází k vyvracení autorem. Esej obvykle končí vítěznými argumenty, které by měly čtenáře utvrdit o správnosti autorova názoru.

3

Skladba: Nadpis.
Nejdůležitější je nadpis. Nadpis má udeřit do očí, klidně může i přehánět, ale musí se vztahovat k problematice řešené v eseji. Jeho úkol je zaujmout čtenáře a pobídnout ke čtení.

4

První odstavec
V prvním odstavci máte nastínit problém. Napovězte o čem bude celá práce, ale neprozraďte dopředu závěr. Úkol prvního odstavce je zaujmutí čtenáře, aby ve čtení vytrval a chtěl se dozvědět více

5

Jednotlivé odstavce:
Každý odstavec by se měl pohybovat v rámci 200 - 400 slov. jedná se vlastně o stať, kdy byste měli čtenářovi vyjádřit argumenty a názor, které podpoříte ověřenými informacemi. Kromě odborné eseje je dobré využít i emotivnosti, ale pozor nepřehánějte to! Jinak byste svou práci pro změnu shodili.

6

Závěr:
V posledním odstavci se od vás očekává závěrečná myšlenka, poslední slovo s nímž si čtenář řekne: "Ano, má pravdu."
Závěr má obsahovat výhled do budoucna, vyjádření naděje, či beznaděje. Může končit pádným argumentem, stanoviskem, ale i otázkou, která by měla vést k vlastnímu zamyšlení.

Tipy

I když je téma na první pohled zcela všední a vám se zdá, že o něm není, co napsat, zkuste se na něj podívat z více úhlů pohledu.
Dívejte se na téma vždy s kreativitou.
O tématu máte možnost psát všeobecně anebo si zvolte nějaké podtéma. Pokud si zvolíte podtéma máte obvykle vyhráno, protože již víte o čem psát a kam svou esej budete chtít směrovat.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.5
Average: 4.5 (62 votes)