1

Elevator Pitch je první dokument, ve kterém krátce a stručně popíšeme podnikatelský záměr. Hlavním smyslem je zaujmout, proto jej mnohdy ani nemusíme mít v písemné podobě, zpravidla jej prezentujeme ústně. Jedná se o jakýsi krátký výtah, který slouží především pro příležitost, kdy potkáte potenciálního investora. Krátce a výstižně mu popíšeme, jakou máme myšlenku, jak jsme s touto myšlenkou daleko, jaké trhy existují, kde bychom produkt či službu uvedli. Nezapomene na naše výhody vůči konkurenci, kdo je v našem týmu, jak bude projekt finančně náročný a co z toho bude mít investor.

2

Executive summary je jakýsi výkonný souhrn – tedy krátká verze vašeho podnikatelského plánu. Tu rozesíláme potenciálním investorům či bankám. Rozsahem jedna až dvě strany A4. V prvním odstavci uvedeme, o jaký typ investice se jedná a jaká bude finanční náročnost. V úvodu shrneme naše myšlenky, v další části se snažíme u investora vybudovat důvěru, třeba tím, že uvedeme své zkušenosti. Přejdeme k cílové skupině (zákazníkům) a krátce popíšeme tržní prostředí. Uvedeme, v jakém stadiu se právě nacházíme a kolik peněz bude třeba do projektu investovat a jaký pčekáváme obrat. Připojíme nabídku investorovi. Na konec tohoto dokumentu připojujeme disclaimer – tedy odmítnutí zodpovědnosti. Tím investora upozorníme, že se nejedná o konkrétní nabídku, ale pouze o souhrn našich záměrů.

3

Zkrácený podnikatelský plán je komplexnější dokument, nesmíme však prozradit podstatu svého obchodního tajemství. Ve zkráceném podnikatelském plánu jdeme více do hlouby a popíšeme více do detailu všechny položky z Elevator Pitch i Executive summary.

4

Plný podnikatelský plán je podrobný dokument, který ukážeme pouze vážným zájemcům. V něm nalezneme detailní popis produktu či služby, SWOT analýzu, prodejní a marketingovou strategii i hotovostní toky. V závěru uvedeme, proč investovat právě do tohoto podnikatelského záměru.

Varování

Upozorňuji čtenáře, že tento článek slouží především k vyjasnění si pojmů, co to je podnikatelský plán a jaké části jej tvoří. K sepsání podnikatelského plánu využijte odkaz na pdf návod, jak napsat podnikatelský plán, sepsaný pracovníky CzechInvestu.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.142855
Average: 4.1 (7 votes)