1

Výzva k úhradě dluhu je váš vstřícný, ale zároveň důrazný krok k tomu, aby druhá strana plnila své závazky. Dlužník musí pochopit, že tady končí veškerá „legrace“ a že jste připraveni domáhat se splnění svého závazku soudní cestou, kdy už budou dlužníkovi účtovány i náklady nalézacího řízení, včetně (vašeho) právního zastoupení. Dluh v hodnotě např. několika tisíc korun se tak dlužníkovi může citelně prodražit.

2

KAM VÝZVU POSLAT

Výzvu k úhradě dluhu pošlete doporučeně na adresu bydliště nebo do sídla dlužníka. Je možné (navíc) výzvu poslat e-mailem, případně dlužníkovi zatelefonovat nebo poslat SMS zprávu. Nabízí se i fax. Čím více způsoby dlužníka vyzvete, tím větší je pravděpodobnost, že se mu vaše výzva dostane do rukou – to může být problém při změně bydliště nebo telefonního čísla.

Zejména ve smlouvách uzavíraných mezi podnikateli bývá čas od času sjednáno, na jakou adresu se má posílat veškerá korespondence (zpravidla někde v zadní části smlouvy). Proto se podívejte, jestli právě vaše smlouva takové ustanovení neobsahuje. Jindy je přímo podmínkou dluh uplatnit v určité lhůtě u dlužníka – to bývá časté u smluvních pokut (tj. ve smlouvě je ustanovení, že smluvní pokutu musíte druhé straně písemně vyúčtovat do určitého počtu dní, jinak vaše právo na ni zaniká).

3

KDY NEPOSÍLAT VÝZVU DLUŽNÍKOVI

Výzvu neposílejte, když je dlužník v insolvenci. V takovém případě musíte doručit soudu insolvenční přihlášku. (jestli dlužník je, nebo není v insolvenci, zjistíte nahlédnutím do insolventního rejstříku – odkaz je dole pod článkem)

Dále je zbytečné vyzývat dlužníka, je-li zřejmé, že nezaplatí (např. je to podvodník). V takovém případě je vhodnější podniknout jiné kroky – obrátit se na policii, na soud atd.

4

VZOR

Vaše výzva může vypadat například takto:

K rukám jednatele společnosti, pana Jana Nováka

Věc: Výzva k úhradě dluhu ve výši 999.000,- Kč

Vážený pane Nováku,

dne 6.4.2011 jsem na straně zhotovitele uzavřel s vaší společností ABC s.r.o. na straně objednatele Smlouvu o dílo č. 123456/11, jejíž předmětem byla výstavba rekreační chaty v obci Nová Lhota (dále jen „Smlouva“). Cena díla byla stanovena smluvně na částku 999.000,- Kč. Práce jsem provedl řádně a včas, o čemž jsem se zaměstnancem vaší společnosti, panem Igorem Králem, dne 1.5.2012 sepsal Protokol o předání a převzetí díla.

Provedené práce jsem vám fakturoval dne 3.5.2012 fakturou č. 456131, splatnou ke dni 15.5.2012. Do dnešního dne mi Vaše společnost cenu díla nezaplatila.

Vyzývám Vás k zaplacení dlužné částky ve výši 999.000,- Kč na účet 9999999/9900 vedený na mé jméno u České banky, a to ve lhůtě do 15.6.2012. Neučiníte-li tak, jsem připraven se domáhat svých nároků soudně, kdy Vám budou účtovány náklady nalézacího řízení i odměna právního zástupce.

S pozdravem

V Ostravě, dne 1.6.2012

Vojtěch Hora, IČ: …
místo podnikání …
tel.: ...
e-mail: …

Tipy

Ve výzvě k úhradě dluhu nelžete, nevyhrožujte, nebuďte vulgární ani neuvádějte skutečnosti, které nemáte ověřené. Nezaplatí-li druhá strana dlužnou částku ani na vaši výzvu, je pravděpodobné, že právě výzva k úhradě dluhu bude sloužit jako příloha k případné žalobě.

Ve výzvě k úhradě dluhu vždy uvádějte účet, na který vám mají být peníze zaslány, a kontakt na vás.

Varování

Článek má informativní charakter, redakce neodpovídá za případnou škodu.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)