1

Nahlášení ztráty

Jakmile zjistíte krádež své platební karty, nahlaste tuto skutečnost bankovnímu ústavu, který kartu vydal. Důležitá čísla naleznete na webových stránkách jednotlivých bank nebo finančních institucí. Některé banky umožní blokaci karty přímo na jejich informační lince – přes operátora, některé umožňují blokaci karet pouze na lince speciálních středisek pro blokaci karet.

2

Blokace platební karty

Při nahlášení krádeže platební karty provede banka nebo instituce okamžitě její blokaci. Počítejte s tím, že vás banka bude za tuto akci penalizovat. Veškeré náklady spojené s blokací karty a vystavením karty nové hradíte vy – majitel účtu.

3

Výše sankcí

Pokud si zřizujete účet u banky, vždy se pečlivě informujte na výši poplatků, které jsou spojeny s blokací karty a s vystavením karty nové. U běžných karet se jedná o poplatky ve výši několika stokorun, ale u mezinárodních embasovaných karet se může poplatek vyšplhat až do výše několika tisíců korun.

4

Pojištění proti krádeži a ztrátě

Mnohé bankovní ústavy nabízí možnost pojištění pro případ odcizení nebo ztráty platební karty. Tímto pojištěním minimalizujete náklady spojené s blokací karty. Pojištění je výhodnou záležitostí. Jeho výše se pohybuje do tisícikoruny ročně a banka by vám měla nabídnout variantu, která pokryje veškeré náklady spojené se ztrátou nebo krádeží platební karty.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)