1

V čem jsou hlavní problémy s identifikací domácího násilí

Domácí násilí je složitý psychický proces, zejména díky citové provázanosti agresora a oběti. Tato provázanost zvyšuje obtížnost vztah opustit a přiznat si pravdu. Mnoho lidí, kteří jsou obětmi domácího násilí dává přednost životu v sebeklamu a raději věří agresorovi sliby o tom, že toho nechá a možnost, že se jedná o domácí násilí si nepřipouští.

2

Obětí mohou být i muži

Přestože se nejčastěji mluví o mužích agresorech a ženách obětech jsou známé i případy, kdy je tomu naopak a domácí násilí se objevuje i mezi homosexuálními páry, nebo jeho obětmi mohou být děti, či staří lidé.

3

Fáze klidu a fáze výbuchu

V průběhu domácího násilí se střídají fáze relativního klidu spolu s fázemi výbuchů agrese. Tyto fáze se mohou prodlužovat nebo zkracovat, ale nezapomínejte, že agrese se obvykle stupňuje, nemá cenu se znovu a znovu nechávat uchlácholit, domácí násilí může končit i vraždou, nebo nevratným psychickým poškozením.

4

Oběť je k agresorovi citově připoutána

Domácí násilí prohlubuje závislost na agresorovi a zvyšuje jeho moc ve vztahu, tím se situace oběti stává čím dál náročnější. Agresoři mají nad obětmi velkou moc, zvláště po delší době trvání domácího násilí, oběti mohou působit jako nesvéprávné, každé setkání s agresorem, nebo i jen pomyšlení na něj v nich vzbuzuje strach až paniku. I přes všechno zlo, které oběť utržila pro ni může být agresor stále velkou autoritou, zvlášť pak v případech, kdy oběti byl po dlouhou dobu znemožněn vztah s okolím bez přítomnosti agresora.

5

Co dělat v případě domácího násilí

Pokud jste obětí domácího násilí okamžitě se snažte vztah opustit a vyhledat pomoc! Nemá cenu se stydět, stydět by se měl jen agresor, Vy přece za nic nemůžete. V prvních chvílích může být nejlepší svěřit se někomu komu plně důvěřujete, aby Vám pomohl získat kontakty na právníka a odborníky na pomoc obětem domácího násilí a případnou sociální pomoc (existuje řada zařízení a občanských sdružení zaměřených na oběti domácího násilí nabízejících například azylové bydlení pro matky s dětmi). Osoba, které se svěříte Vás může také podporovat, pokud začnete pochybovat o svém rozhodnutí vztah opustit.

6

Jak může zareagovat agresor

Agresor, pokud přímo netrpí výčitkami svědomí, si je obvykle vědom špatnosti svého počínání, i když sám před sebou si jej může zdůvodňovat různě. Proto se bude snažit za každou cenu zabránit oběti kontaktu s okolím, zvláště pak s organizacemi a lidmi, kteří se na domácí násilí zaměřují. Z těchto důvodů může přijít další vlna přemlouvání, výhružek či slibování, které má za účel oběť odradit od snahy opustit vztah. Navenek se také může stavět do role ochránce pomatené oběti (zvláště po dlouhé době trvání domácího násilí mnoho jeho obětí skutečně zmateně působit může).

7

Dlouhodobě Vám nejlépe pomohou proškolení odborníci

Odborníci z organizací zaměřených na domácí násilí jsou na tyto situace dobře proškoleni a rozeznají potřeby obětí. Proto je pro další pomoc dobré se obrátit právě na ně a to, co nejrychleji. Nebezpečí je opravdu vysoké a zvětšuje s každým obnovením agresivního chování (byť po relativně delší odmlce).

Tipy

Pokud víte o domácím násilí ve svém okolí snažte se zasáhnout.

Varování

Nepodceňujte v žádném případě domácí násilí.

Klíčová slova

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.625
Average: 4.6 (8 votes)