1

Svatební oznámení si objednejte alespoň 2 měsíce před svatbou a rozešlete jej 2 až 4 týdny před svatebním obřadem.

2

Svatební oznámení by mělo obsahovat datum, místo a hodinu konání obřadu. Chcete přece, aby se adresáti svatebního oznámení byli o tomto velkém dni zpráveni.

3

Jména snoubenců se ve svatebním oznámení píší bez titulů, jména adresátů a jejich adresy na obálkách by měly být psány ručně. Dáváte tím najevo, že si příjemce ceníte a že na něj před svatebním obřadem myslíte.

4

A nakonec přikládám ukázkové vzory textů svatebního oznámení:

Dovolujeme si oznámit, že na společnou cestu životem vykročí dne .......... v .......... hodin z obřadní síně ..........

.......... oznamují, že se poprvé podepíší společným příjmením .......... v .......... hodin na .......... v ..........

.......... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne .......... v .......... hodin na zámku ..........

Tipy

Připsat můžete popis cesty na obřad či hostinu nebo přání, zda si přejete potvrdit účast.
Jestliže se pozvání na svatbu týká více členů rodiny, vypisují se na obálku všechna jejich jména.
Ke svatebnímu oznámení můžete přiložit pozvánku na hostinu s uvedením místa a hodiny začátku oslavy.

Zdroje informací

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.8
Average: 3.8 (5 votes)