1

Hlavním příznakem je samozřejmě vysoký pokles hmotnosti (o 15% a více), vznikající nemoc však můžete odhalit již v začátcích. Jestliže sledovaný jedinec není spokojen se svou váhou a přehnaně kritizuje svou postavu, i když je v normě. Dalším bodem je odmítání potravy či dokonce její příjem, ale následné zvracení. Takto se většina nemocných snaží poruchu tajit. Vám se může jevit, že normálně přijímá potravu, ale opak je pravdou. U dívek může váhový úbytek způsobit přerušení menstruačního cyklu a jiné hormonální změny.

2

Léčba těchto poruch se provádí přes psychologa, který spolupracuje s dětským lékařem. Léčba probíhá pomocí terapií a předepisovaných léků. Pokud je však stadium nemoci již rozvinuté, může být nutná hospitalizace v nemocnici a podávání umělé výživy.

3

Jestliže máte ve svém okolí člověka, který trpí některou z těchto poruch, tak jedince dopravte k lékaři. Pokud to není možné, tak o tomto stavu alespoň informujte jeho nejbližší příbuzné (rodiče, sourozenci). V žádném případě to nenechávejte bez povšimnutí. Snažte se jakkoli problém řešit. Poruchy příjmu potravy jsou velmi záludné a v krajních případech mohou způsobit i smrt.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (2 votes)