1

Návštěva dětského lékaře dítěte u vás doma.
Ihned po návratu z porodnice informujte o narození dítěte Vašeho dětského lékaře.Měl by Vás osobně doma navštívit a provést prohlídku dítěte.

2

Úřední záležitosti.
1.Vystavení rodného listu dítěte: v prvních dnech po narození dítěte matrikářka přímo v porodnici přidělí dítěti rodné číslo,většinou se pro rodný list rodiče po návratu z porodnice zastaví na matrice městské části, do které spadá porodnice, kde se vaše dítě narodilo; nezapomeňte si do porodnice vzít oddací list, nejlépe kopii, kterou ponecháte matrikářce + občanský průkaz

2.registrace dítěte u zdravotní pojišťovny: dítě je dnem narození automaticky pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako matka dítěte, do 8 dnů je však nutno na pracovišti okresní pobočky této pojišťovny provést registraci dítěte, k tomu je nutno přinést i rodný list dítěte

3.žádost o porodné: o porodné je nutno požádat u Odboru státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště

4.platba odpadu: nového občánka je nutno rovněž nahlásit k platbě za odvoz komunálního odpadu

3

Nesezdaní rodiče:
Pokud nejste sezdaní, do porodnice si kromě občanského průkazu maminka musí vzít i svůj rodný list a prohlášení o určení otcovství a jména dítěte, který s otcem dítěte vyřídí na matrice v místě trvalého bydliště. Nebude-li prohlášení v porodnici mít, nebude otec dítěte v RL uveden a příjmení dítěte bude automaticky po matce.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (1 vote)