1

Rostlinná nebo živočišná
V první řadě můžeme rozdělit zemědělskou techniku podle toho v jaké oblasti pracuje. Samozřejmě, že některé stroje pracují jak v rostlinné tak v živočišné výrobě. Obecně platí, že spíše se setkáme se stroji z rostlinné výroby. Ale pro pořádek: v živočišné výrobě je nejvíce využit speciální stroj na krmení – tzv. krmný vůz. Má velkou korbu kde je krmivo mícháno a projíždí kravínem a krmivo „zakládám“ kravám před čumáky. Krmný vůz může být buď samochodný nebo tažený.

2

Samojízdné stroje
Když se o stroji řekne, že je samojízdný je tím míněno, že má vlastní pohon a pohybuje se sám. Oproti tomu tažený stroj je takový, který je „agregován“ (spojen) s tahačem (například traktorem). Samojízdné stroje jsou tedy ty co potkáme na komunikaci. Kromě traktoru to mohou být například sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky nebo postřikovače.

3

Závěsná technika
Do této kategorie patří stroje spojené s tahačem. Jejich rozdělení je nejjednodušší podle práce, kterou vykonávají. Nejdříve je třeba zpracovat půdu. K tomu slouží podmítače, kypřiče, kompaktory či pluhy. Po zpracování půdy přichází na řadu setí. K tomuto účelu se používají secí stroje – jejich společným jmenovatelem je zásobník na osivo. Dále je třeba na porost aplikovat hnojiva a postřik. Takovou prácimají na starosti rozmetadla a postřikovače, které mohou být i tažené. Nakonec je na řadě sklizeň. Obilí či kukuřice se sklízí samojízdnými stroji, ale například k posečení trávy je možné použít i žací lištu připevněnou na traktor.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3
Average: 3 (2 votes)