1

Nejdříve se musíte stavit na matrice a vyzvednou si dotazník k uzavření manželství.
Součástí dotazníku je i seznam hudebního doprovodu k sňatku, kde si vyberete jakou píseň vám zahrají při vstupu do obřadní místnosti, při gratulacích a při odchodu

2

V něm budete vypisovat svoje nacionále a musíte se rozhodnout, kdo bude mít tu čest a naše ano potvrdí svým podpisem jako svědek. Součástí dotazníku je i seznam hudebního doprovodu k sňatku, kde si vyberete jakou píseň vám zahrají při vstupu do obřadní místnosti, při gratulacích a při odchodu

3

1. Po vyplnění dotazníku pro uzavření manželství je třeba předložit doklady – pokud se jedná o sňatek s českým státním občanem, jsou to tyto: občanské průkazy snoubenců
2. rodné listy
3. doklad o státním občanství (nahrazuje OP)
4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (nahrazuje OP)
5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (je-li snoubenec rozvedený)
6. úmrtní list manžela (je-li snoubenec ovdovělý)
7. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o snoubence, který již v partnerství žil)
8. rodné listy společných dětí (mají-li snoubenci takové)
9. rodné listy dětí nevěsty (pokud otec těchto dětí není znám)

Zdroje informací

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
2
Average: 2 (1 vote)