1

Jak navodit téma prostorové pojmy? Vhodnou motivací.

Chápání a znalost pojmů - dole, nahoře, vpravo, vlevo, pod, nad, vedle, mezi a jiných procvičujeme s dětmi v souvislosti s nějakou činností a nebo je navodíme otázkou.
Co je na stropě tam nahoře? (lustr - můžeme si o něm popovídat, jakou má barvu, tvar a podobně)
Co je dole? (koberec, předložka, stolek...)
Formou didaktické hry "Co vidím" procvičujte s dítětem pojem "pod - nad". S použitím nějakého předmětu nebo hračky, kdy měníte jeho polohu, dítě určuje, co je pod stolem a co na stole. Pak si role vyměníte.

2

Osvojování pojmů - vpravo, vlevo

Vysvětlete dítěti přijatelnou formou, která ruka je pravá a levá. Pravá (levá) ruka je ta, kterou držíš lžíci. Podle toho je vpravo, vlevo.

Motivujte říkankou prostorové pojmy:

Pejsek běhá po dvoře
slunko svítí nahoře.
Vpravo, vlevo podívám se
pejsku, pejsku, neunav se.

3
Obrázek není k dispozici

Orientace v prostoru a v rovině

Vhodně je učit tyto pojmy rovněž hrou. Ukažte dítěti předmět (třeba hračku), zavažte mu oči šátkem a veďte jej k předmětu, kam jste ho položili. Hmatem dítě zkoumá, kde hledaný předmět je. Touto hrou se procvičuje zároveň i smyslové vnímání. Navoďte pojem - uprostřed, v prostoru, v rohu, na okraji stolu, mezi nábytkem...

4

Jak si dítě osvojuje časové pojmy

Co jsme včera dělali - připomenout nějaký motivačně významnější zážitek (včera svítilo sluníčko, včera jsme byli na pískovišti, včera jsme se dívali doma na pohádku... několikrát vyzdvihnout slovo včera)
Vhodná je i básnička, není nutné ji dítě učit zpaměti, stačí jen, aby ji s vámi opakovalo:

Včera, včera na mechu
dělal zajíc neplechu.
Běhal, skákal hupky, hupky
a pak skočil přes dvě kupky.

Další časové pojmy - dnes, zítra, teď, večer, ráno, procvičujeme stejným způsobem. Používáme hodně improvizace, záleží jen na vaší nápaditosti.

Nelze si myslet, že dítě musí hned všechno chápat. Učení a osvojování je dlouhodobější záležitost, a proto se vyplatí opakovat častěji. Jde o více účelovou činnost, kde si dítě kromě rozvíjení poznání a dovedností osvojuje i řečové schopnosti, postřeh, orientaci.
Vše podřizujte vašim možnostem, náladě a času a zejména podle psychických a mentálních schopností dítěte. Činnosti by měly být hravé a krátké. Dítě se nedovede dlouho soustředit.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (2 votes)