1

Změnit dodavatele plynu můžete zdarma. Stačí využít například kalkulačku plynu a porovnat nabídky zhruba třicítky dodavatelů plynu. Stačí, abyste věděli, od kterého dodavatele plyn odebíráte nyní a jakou máte roční spotřebu.

2

Na úvod je dobré, abyste věděli, proč je možné na plynu ušetřit a na čem naopak neušetříte nic. Celková cena dodávky plynu se totiž rozděluje na část regulovanou Energetickým regulačním úřadem a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem, dodávající plyn do konkrétního odběrného místa.

Regulovanými cenami, které stanovuje Energetický regulační úřad, jsou:

cena za přepravu plynu,
cena za distribuci plynu,
cena za služby operátora trhu.

Přeprava plynu je doprava plynu z hranic České republiky do vstupních bodů jednotlivých distribučních soustav, doprava plynu z hranic do zásobníků a ze zásobníků do distribučních soustav. Distribucí plynu se pak rozumí doprava plynu systémem plynovodů různých tlakových úrovní do odběrných míst zákazníků.
Regulovanou složku ceny plynu neovlivníte. Co se ale liší, je část neregulovaná, tedy v rukách obchodníků s plynem. Cenami neregulovanými jsou tedy ostatní ceny (než cena za přepravu plynu, cena za distribuci plynu, cena za služby operátora trhu) uváděné v cenících obchodníků s plynem. Jejich výši a strukturu stanovuje každý obchodník s plynem podle portfolia svých zákazníků a podle své vlastní obchodní strategie.
Neregulované složky ceny za energii plynu v sobě zahrnují tedy samotnou dodávku komodity plynu, cenu za strukturování dodávky plynu (vyrovnávání sezónních výkyvů uskladněním plynu v zásobnících plynu) a obchodní marži dodavatele plynu.

3

Změňte dodavatele plynu, pokud zjistíte, že na plynu můžete ušetřit. Každá koruna dobrá. Může vám vyjít, že ve vašem kraji je nejlevnější plyn od dodavatele plynu E.ON nebo i jiného. Naštěstí vás čeká jen minimum administrativy. Musíte podat žádost o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu a uzavřít novou smlouvu. Nemusíte ale obcházet dodavatele plynu osobně. Změnu dodavatele zemního plynu lze uskutečnit přes internet přes srovnávač. Ten za takovou operaci získá provizi, a proto se o formality postará za vás a zdarma. Pošle vám dokumenty k podpisu, sjedná podmínky na obou stranách a navíc máte podporu po telefonu.

Autorská práva ZDE

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (1 vote)