1

Stavební povolení

Stavební povolení se týká každé studny.

Myslíme tím, že stavební povolení si musíte vyřídit pro:

- kopaná studna
- vrtaná studna
- pramenná jímka (jedná se o nádrž vybudovanou u nadzemního
pramene)

Stavební povolení si musíte vyřídit i v případech kdy:

- Provádíte rekonstrukci stávající studny. V tomto případě ohlásíte
rekonstrukci vodoprávnímu úřadu, který rozhodne, zda-li je tak rozsáhlá,
že budete muset vyřídit stavební povolení.
- Prohlubujete-li kopanou studnu vrtáním. V tomto případě si musíte
zajistit stavební povolení.

Pokud jste se rozhodli, že nejdříve uděláte zkušební vrt, nemusíte mít před jeho započetím stavební povolení. To můžete začít vyřizovat až po výsledcích zkušebního vrtu. Stavební povolení však musíte vyřídit dříve, než začnete s hloubením samotné studny.

Stavební povolení vyřídíte na vodoprávním úřadě, který je součástí obecního úřadu.

2

Žádost

Žádost o vydání stavebního povolení můžete získat v elektronické podobě nebo na libovolném vodoprávním úřadě.

3

Přílohy

Přílohu žádosti o vydání stavebního povolení pro vybudování studny tvoří několik dokumentů:

- územní rozhodnutí (u legalizace stávající studny není třeba, týká se
případů, kdy se buduje studna nová), vydává jej stavební úřad
- souhlas stavebního úřadu
- doklad o vlastnictví nebo práv vztahujících se k příslušnému pozemku,
na kterém chcete studnu vybudovat
- projektová dokumentace stavby
- rozhodnutí, stanoviska případně vyjádření orgánů státní správy, kterých
se budování studny týká
- povolení k odběru vody
- vyjádření vodoprávního úřadu
- plná moc (v případě, že stavební povolení vyřizuje vámi zvolený zástupce)

4

Povolení k odběru vody

Jste nepodnikatel a odebíráte podzemní vodu, musíte mít povolení k odběru vody v případě, že:

- Jste majitelem studny, která byla vybudována po 1. 1. 1955 a doposud
nebylo vydáno žádné rozhodnutí správního orgánu o odběru podzemní
vody.
- Odebíráte-li vodu pro jiné než individuální zásobování domácnosti
pitnou vodou.

Pokud jste majitelem studny, která byla prokazatelně vybudována před 1. lednem 1955, pak povolení pro odběr podzemní vody mít nemusíte.

Jste-li podnikatel, který využívá studnu na svém pozemku k podnikání, tak musíte zažádat o povolení k odběru vody v případě, že:

- Máte povolení, které jste získali v období do konce roku 2001. Pokud jste
povolení do konce roku 2007 neobnovili, pak odebíráte vodu ze studny
načerno a je potřeba, abyste o povolení znovu zažádali.

Máte-li povolení pro odběr podzemní vody, které jste pro tyto účely získali od počátku roku 2002 (tj. od 1. 1. 2002), pak jej obnovovat nemusíte, 1. ledna 2008 automaticky nezaniklo.

Pokud vlastníte studnu a podzemní vodu z ní neodebíráte, povolení vyřizovat nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody se týká pouze těch, kteří studnu využívají.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4
Average: 4 (2 votes)