1

Mateřská škola

Velmi podnětným prostředím pro děti předškolního věku je školka. Výchovné cíle se zřetelem na psychický , fyzický, rozumový a všeobecný rozvoj zajišťují pestrost a velkou rozmanitost podnětů.

Co si děti ve školce osvojují? Jsou to nejrůznější výtvarné techniky jako kreslení, malování, výroba jednoduchých předmětů z různých materiálem, učí se estetickému cítění. Různé činnosti jsou zaměřené na rozvíjení výtvarného, hudebního, literárního, dramatického a hudebně-pohybového projevu. Rozvíjí si řečové předpoklady, komunikativnost, intelektové schopnosti a dovednosti, poznávání i učení.

2

Přínos pro další život dítěte

Předškolní vzdělávání má velký význam. Zapojujte děti do činností i prací, které jsou úměrné jeho věku. Čtěte nebo vyprávějte jim pohádky, podporujte jejich představivost, rozvoj fantazie. Podporujte jejich přirozenou potřebu si hrát. Hra je velmi dobrým prostředkem k rozvíjení poznání, schopnosti logického myšlení i kreativity.
Poznatky lékařů, psychologů i pedagogů dokazují, že to, co dítě prožije v prvních letech života a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.

3

Dětské knihy

Dítě předškolního věku by mělo znát alespoň nějakou klasickou pohádku - O perníkové chaloupce, O smolíčkovi, Červená Karkulka, O řepě, O Budulínkovi a nebo jakoukoliv z těch nejznámějších.

4

Říkadla

Naučte své dítě známá říkadla a rozpočítadla ( Zlatá brána otevřená..., Foukej, foukej větříčku..., Šel zajíček brázdou... a jiná).
Mohou být i novodobé, improvizované. Tak třeba tuhle ( není záměr je cíleně učit a odříkávat, stačí někdy přečíst a opakovat ) Je to přínosné pro rozvoj řeči, myšlení a hlavně výslovnosti:

Medvěd chodí po lese
kdo to neví, třeste se.
Poranil si tlapku,
je tam plno zmatku.
Že ho tlapka bolí,
ví i zajíc v poli.
Přinesl mu mastičku
na bolavou tlapičku.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
5
Average: 5 (2 votes)