1

Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do těchto skupin: ke sběratelským (A), sportovním (B), loveckým účelům (C), k výkonu zaměstnání nebo povolání (D), k ochraně zdraví, života nebo majetku (E) nebo k provádění pyrotechnického průzkumu (F). Nejprve si rozhodněte, pro jaký účel zbraň a střelivo budete používat.

2

Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie na základě žádosti. Nejprve vyplňte Přihlášku ke zkoušce o odborné způsobilosti. Tiskopis vyplňte a podejte u příslušného útvaru policie. Tím je okresní (obvodní, městské) ředitelství policie, inspektorát pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy, podle místa pobytu fyzické osoby, to znamená podle adresy trvalého pobytu občana České republiky.

3

Po úspěšném absolvování zkoušky o odborné způsobilosti získáte od komisaře Doklad o osvědčení odborné způsobilosti žadatele o vydání ZP. Dále budete potřebovat posudek o zdravotní způsobilosti držet nebo nosit zbraň a střelivo, který nebude starší tří měsíců. Posudek vám vydá lékař na základě lékařské prohlídky.

4

Nakonec vyplňte žádost o vydání zbrojního průkazu a přiložte dvě fotografie. U žádosti o vydání zbrojního průkazu skupiny C pak ověřenou kopii platného loveckého lístku.

Varování

Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění je zpoplatněno částkou 500 Kč. Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let nebo i kratší na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
3.5
Average: 3.5 (4 votes)