1

Kolik toho musíte umět, abyste prošli?

Podle Common European Framework of Reference (CEFR) je FCE na úrovni B2 – upper-intermediate. Česká maturita z aj je na úrovni B1, což je o stupeň lehčí. Měli byste se orientovat v tisku, literatuře, článcích, diskutovat o složitějších tématech a psát různé druhy slohových útvarů. Neměli byste mít problém poslechnout si anglický pořad v rádiu.

2

Určete svoji úroveň

Informujte se, zda vaše jazyková škola poskytuje rozřazovací testy podle CEFR. Pokud se chcete otestovat sami a nechcete hned utrácet za učebnici, použijte FCE Handbook (updated) v sekci Teacher resources na stránkách Cambridge ESOL. V téže sekci najdete i Listening test. Klasické Sample papers pro studenty už bohužel na stránkách nejsou přístupné.

3

Vyberte si studijní strategii

Pokud jste ve vzorovém testu dosáhli alespoň 60 %, máte reálnou šanci ve zkoušce uspět po jednom semestru studia v kurzu nebo samostatně. Soustřeďte se na procvičování testových úloh pomocí Practice Tests nebo Past Papers.

Pokud máte méně než 60 %, měli byste zlepšovat svou jazykovou úroveň přibližně 2 semestry v kurzu, např. s pomocí FCE Gold nebo Ready for FCE. Rozvíjejte systematicky slovní zásobu a gramatiku, např. pomocí FCE Language Practice od Michaela Vince.

4
Obrázek není k dispozici

Reading – 60 minut

Nechte si dost času na vyplnění odpovědí do archu.
Part 1: Vybíráte větu nejlépe vystihující část článku. Čtěte pečlivě a podtrhněte si relevantní část textu.

Part 2: Doplňujete chybějící odstavce v textu. Přečtěte nejdříve všechny odstavce v nabídce a pak podrobně čtěte celý text. Odstavec musí vždy logicky navazovat.
např. It wasn´t an amazing success. (I´ve fallen off more times than I care to remember)

Part 3: Přiřazujete výroky k příběhům různých lidí na podobné téma. Buďte systematičtí. Přečtěte si všechny otázky, pak čtěte první text, podtrhávejte si v něm a přiřaďte všechny relevantní otázky. Totéž udělejte s ostatními texty.

5
Obrázek není k dispozici

Writing – 80 minut

Part 1: Dopis nebo email – zde reagujete na jiný dopis, u kterého jsou poznámky. Podle nich musíte napsat svůj vlastní dopis.
Např:
původní dopis: When is the best time to come?
poznámka: say when and why
Vy tedy musíte uvést, kdy má za vámi daná osoba přijít a kam. Nezahrnutí některé z poznámek je hrubá chyba.

Part 2: Vybíráte si jeden z následujících útvarů: esej, zpráva, článek, recenze, příběh, dopis.
Procvičte si psaní všech typů textů a v testu si vyberte ten, na který mate nejlepší slovní zásobu. Pozor na esej – nejde o volnou úvahu na dané téma, musíte svou odpověď logicky strukturovat, např. nejprve argument pro, proti a váš závěr.

6

Use of English – 45 minut:

Part 1: Vybíráte ze čtyř možností tu, která se nejlépe hodí do mezery v textu.
Nejčastěji se zde objevují frázová slovesa, ustálená slovní spojení (heavy rain, powered by energy...), předložkové vazby (known as, rather than...)

Part 2: Vyplňujete mezeru jedním slovem.
Nejčastěji jde o předložky(in, by…), zájmena (he, his, which…), pomocná slovesa (was, were, do..), logické spojky (however, but, nevertheless…), členy (a, an, the…), množstevní výrazy (few, many, less…)

Part 3: Měníte slovní druh tak, aby slovo zapadlo do mezery.
Učte se příbuzná slova – např. efficient, efficiency, inefficiency…

Part 4: Větné transformace s použitím klíčového slova – jsou zaměřeny na gramatiku jako: podmínková souvětí, časová souslednost, nepřímá řeč, ale i slovesné a jmenné vazby.

7

Listening – 40 minut

Naučte se odposlechnout význam poslechu co nejpřesněji. Pokud vybíráte z více možností, většinou jsou v poslechu zmíněny všechny s trochu pozměněným významem. Využijte už prvního poslechu k zaznamenání odpovědí, jinak to nestihnete.

8

Speaking – 14 minut
Part 1: Odpovídejte stručně, celou větou, ale hlavně přímo na otázku zkoušejícího.

Part 2: Individuálně porovnáváte dva obrázky s podobným tématem.
Zapojte co nejširší slovní zásobu.
Užívejte srovnávací výrazy jako whereas, on the other hand, compared to, in contrast...
Užívejte výrazy vyjadřující váš názor: I´d say, It seems to me, I get the impression, This looks to me as if...

Part 3: Máte dospět s partnerem ke společnému rozhodnutí za pomoci obrázků, např. vybíráte nejlepší místo na dovolenou.
Reagujte na partnerovy dotazy a připomínky.
Ptejte se na jeho názor, vyjadřujte souhlas či nesouhlas.
Dbejte na gramatickou správnost otázek a užití časů.

Part 4: odpovídáte na dotaz zkoušejícího: Např.: What was your best holiday ever and why?
Pokuste se odpovědět obšírněji a použít něco ze své širší slovní zásoby.

Tipy

Nezapomeňte se ke zkoušce zaregistrovat včas. Za pozdní registraci byste museli zbytečně platit víc.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
4.2
Average: 4.2 (5 votes)