1

Jak dobří musíte být, abyste prošli?
Podle Společného evropského referenčního rámce (CEFR) disponují držitelé PET znalostmi angličtiny na úrovni B1- středně pokročilý, kde A1 je nejnižší a C2 nejdokonalejší znalost anglického jazyka. Musíte v angličtině zvládat následující:
- porozumět jednodušším textům, knihám, či článkům o cestování, studiu nebo z pracovního prostředí
- psát jednoduché formální i neformální dopisy
- dělat si poznámky k mluvenému projevu
- umět jednoduše zformulovat svůj názor na zadané téma
Pokud používáte angličtinu spíše v pracovním prostředí, bude pro vás vhodnější certifikát obchodní angličtiny BEC Preliminary, který je též na úrovni B1.
K úspěšnému složení zkoušky PET potřebujete ze všech jejích částí v průměru alespoň 70 – 84% (pass - prošel), nebo ještě lépe 85 – 100% (pass with merit - prošel s vyznamenáním). A jak se k tomu úspěšně propracovat?

2

Otestujte svoji úroveň
V dobrých jazykových školách by Vám měli nabídnout rozřazovací testy podle CEFR. Pokud takovou možnost nemáte, nejjistější je použít vzorové testy (Sample Tests) přímo na stránkách cambridgeesol.org. Nezapomeňte se otestovat i z poslechu a projít si instrukce k části Speaking. Kvalitním vodítkem může být i seznam slovní zásoby (Wordlist for PET), který naleznete spolu s jinými užitečnými dokumenty na http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html.

3

Zvolte strategii
Pokud získáte ve vzorovém testu alespoň 70 %, jste již na úrovni B1 nebo blízko ní a bude Vám stačit jeden semestr studia, ať už v jazykové škole, nebo samostatně. Procvičte si typy úloh, se kterými se v testu setkáte. Opatřete si Practice Tests nebo Past Papers s klíčem a zkouškovými tipy.
Pokud dosáhnete ve vzorovém testu výsledku mezi 45 a 70 %, jste na úrovni A2 a měli byste studovat ještě 2 semestry, a to raději v kurzu, který bude rozvíjet vaše jazykové schopnosti směrem k vyšší úrovni, např. podle učebnice Going for Gold nebo PET Gold. Practice Tests a Past Papers použijte až ke konci přípravy.

4

Reading
Části 1 a 2 – v první části vybíráte ke krátkému textu větu, která nejlépe vystihuje jeho význam, u druhé části spojujete popis lidí s popisem dovolené, knihy či kulturní akce, která se k nim nejlépe hodí. Buďte systematičtí – nejprve přečtěte všechny popisky akcí a poté je přiřazujte k popisu lidí jeden po druhém. Pokuste se vystihnout hlavní body každého úryvku. Podtrhávejte si důležité body.
Části 3 až 5 – zde jde naopak o přesné porozumění textu včetně detailů, snažte se číst soustředěně a pečlivě. U části 5 navíc využijete svoji znalost předložek, gramatiky a stavby věty.

5

Writing
Část 1 – přepište zadané věty podle vzoru tak, aby jejich význam byl přesně shodný. Nezapomínejte na vlastní jména a správné užití osob a časů.
Části 2 a 3 – držte se zadání, ale neopisujte z něj doslovné formulace. Je důležité v dopise či zprávě zahrnout všechny povinné body ze zadání, originalita se nehodnotí. Používejte co nejvíce přídavných jmen, příslovcí, obměňujte slovesa.

6

Listening
Před každým poslechem využijte čas k odhadu toho, jaký typ informací budete do mezer vyplňovat. Nepanikařte, všechno uslyšíte dvakrát, ale neztrácejte čas. Zaškrtávejte odpovědi hned napoprvé, napodruhé doplňujte už jen to, co jste nestihli.

7

Speaking
Část 1 – diskuse se zkoušejícím - neodpovídejte předem naučenými větami, ale přímo na otázku.
Část 2 – diskuze s partnerem podle zadaných obrázků - nesnažte se toho druhého zastínit, více bodů dostanete, když se s ním budete o všem radit a ptát se na jeho názor.
Část 3 – individuální popis obrázku - ukažte, že máte dobrou slovní zásobu, pro popis děje používejte present continuous, pro popis prostředí present simple a vazby there is, there are
Část 4 – volná diskuze s partnerem – téma vždy souvisí s částí 3. Soustřeďte se na pokládání správných otázek druhému zkoušenému a co nejpřesněji zodpovídejte jeho dotazy.

Varování

Jen učit se nestačí - je důležité se připravovat efektivně.

Hodnocení

Vaše hodnocení: Žádné
2.833335
Average: 2.8 (6 votes)