jaktak.cz

Nejen záchrana stromů, ale i celé přírody aneb Co zvládne třídění a recyklace odpadů

Systém třídění a recyklace obalových materiálů funguje v České republice už více než 20 let. Za tu dobu se přibližně tři čtvrtiny Čechů naučily odpad třídit – ostatně třídění odpadu ze skla, plastů, kovů, papíru a nápojových kartonů je dnes dostupné pro 99 % obyvatel České republiky. Díky správnému třídění odpadu pak mohou být použité materiály recyklovány a využity opět k výrobě nových produktů. Víte, co vše se z recyklovaného materiálu vyrábí a jaký podíl má recyklace odpadu na ochraně životního prostředí?

Recyklovat je možné valnou většinu odpadů, avšak nesmí být poškozené například silným znečištěním – použít nelze například plastové kyblíky, ve kterých zůstaly zbytky barvy, či plastové nebo skleněné obaly znečištěné od chemikálií, mastnoty atd. – proto je velmi důležité třídit odpady správně a nevhazovat do kontejnerů nic, co do nich nepatří.

Zajímá vás, k čemu všemu lze vytříděný odpad využít? Možná Vás až překvapí, jak je jeho využití je široké!

Poslední fáze recyklačního procesu papíru pak dává vzniknout například ruličkám od kuchyňských utěrek, toaletního papíru či kartonům na vajíčka.

Recyklace odpadů má navíc obrovský přínos pro naše životní prostředí, jelikož šetří primární zdroje.

Věděli jste například, že za jeden rok třídění papíru lze ušetřit více než dva miliony stromů před vykácením? A dle statistik jsme za 23 let, po které jsme třídili odpad, ušetřili téměř 390 km2 přírody. Třídění a recyklace odpadu má tak možná ještě větší smysl, než si mnozí z nás uvědomují.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/nejen-zachrana-stromu-ale-i-cele-prirody-aneb-co-zvladne-trideni-recyklace-odpadu.html