jaktak.cz

Posypová sůl pro strojové použití

Zimní období se blíží a s ním i sněhová a ledová pokrývka. Nikdo nemá chuť klouzat se bez kontroly po komunikacích pro auta či pěší. Takovým situacím zabráníte použitím posypové soli, která je vhodná i do sypačů všech velikostí.

Posypová sůl se získává těžbou minerálu halit, který tu zůstal v sedimentech po dávných mořích. V případě států s přístupem k mořské vodě se získává jejím vysoušením. Kuchyňská sůl se dále zbaví nežádoucích částic a přidává se do ní jód. Technická posypová sůl se nechává v původním stavu, proto ji nemůžete použít v potravinářství a zemědělství. Pro posyp komunikací má ale ty nejlepší vlastnosti.

Posypovou sůl můžete rozhazovat ručně nebo ji využijete i do strojového sypače, a to vzhledem k optimální velikosti zrn od 0,16 do 5 mm. Aby byla vždy připravena, přidává se do ní ferrokyanid sodný. Zabrání tvorbě velkých hrudek, které by znemožnily rovnoměrnou aplikaci posypové soli. Totožná látka se přidává i v potravinářství, proto není důvod k obavám o zdraví a přírodu.

Posypová sůl v 25 kg pytlích je prakticky ideální pro manipulaci a doplňování zásobníku strojového sypače malé a střední velikosti. Doplňovat můžete kdykoliv si vzpomenete. Přesně tolik, kolik soli aktuálně spotřebujete. K malému, v igelitovém pytli uzavřenému balení posypové soli, se nedostane vlhkost. Nedochází tak k degradaci její kvality a sypkosti. Když nakoupíte posypovou sůl na paletách, máte ji stále připravenou k použití. Při správném skladování vám vydrží nekonečně dlouho.

Množství posypové soli aplikované na m3 závisí na intenzitě srážek. Pokud se očekávají slabé, postačí 10 až 20 g na m3. Při extrémních podmínkách spotřebujete i více než 40 g na m3. Dalším kritériem je výška sněhové pokrývky do 3 cm, tloušťka uježděné vrstvy do 2 cm a u ledu do 2 mm. Pokud je vrstva vyšší, nejdříve povrch manuálně ukliďte pro maximální účinek posypové soli. Faktorem zpomalujícím rozpouštění je teplota od - 7 °C. Při nižší teplotě se rozpad pevné krystalické mřížky značně zpomalí.

Zdroj: Freepik

Posyp dokáže zbavit soukromé i veřejné komunikace kluzkého povrchu, ale má i jednu nevýhodu, a to nešetrnost vůči životnímu prostředí. Sůl proniká do půdy a zasolení způsobuje usychání rostlin. Proto se posypová sůl nepoužívá v lokalitách se zvýšenou ochranou vodních zdrojů, národních a přírodních parcích, v památkových zónách, lázních a obytných oblastech. Nahradit ji můžete ekologickým posypem jménem Liapor, který je naprosto neškodný pro veškerou vegetaci a pitnou vodu.

Vždy nakupujte posypovou sůl s certifikátem na základě normy TP 116, která laboratorně kontroluje obsah škodlivých těžkých kovů a organických látek. Upravuje také technické podmínky posypových materiálů a nakládání s odpady z komunikací. Certifikovanou posypovou sůl pořídíte na e-shopu Sul-posypova.cz v pytlích uložených na paletách o celkové váze 800 kg. Nebo můžete zakoupit jen jediný pytel posypové soli. Doprava je po celé České republice zdarma.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/posypova-sul-pro-strojove-pouziti.html