jaktak.cz

Jak postupně omladit keř

Omlazení keře znamená, že sestříháte jeho staré větve tak, aby mohly obrazit nové výhonky. Existují v podstatě dvě možnosti, jak starý keř znovu omladit – jednorázově, hluboce nebo postupně a jemněji. Pokud si nejste jistí, jestli by to váš keř snášel dobře, je lepší rozložit si omlazování do dvou až tří let. Je to metoda méně drastická s jistějším výsledkem.

Krok 1

první řez je složitější

První rok odřízněte třetinu (nebo až polovinu) hlavních větví téměř až u země, tj. asi 5 – 8 cm od země. Odstraňte hlavně starší větve a ty, které kazí tvar keře. Poté sestřihněte některé starší, odumřelé výhonky na polovinu. Nelitujte ani větve, které se křižují nebo odírají, nebo ty, které jsou příliš obrostlé dalšími výhonky.

Krok 2

pohnojte

Použijte hnojivo, které se pomalu uvolňuje, např. v dávce 120 g na m2.

Krok 3

mulčujte

Na plochu okolo keříku je dobré rozprostřít mulč (seno, spadané listí, rostlinný odpad, kůra). Nešetřete, klidně naneste vrstvu pět až deset cm.

Krok 4

zalijte

Zalít keř je důležité zejména v létě nebo sušším období.

Krok 5

opětný řez v dalších letech

Ve stejném období následujícího roku ořežte další třetinu (nebo polovinu) zbývajících starých větví, které jste vloni nechali růst. Stejně tak odřezávejte i zbývající starší výhonky, které kazí tvar keře nebo nejsou pěkné.

Řežte ale v souladu s jejich charakteristikou. Listnaté opadavé keře se omlazují po odkvětu, u stálezelených v polovině jara.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-postupne-omladit-ker.html