jaktak.cz

Jak vybrat rostliny pro vodní zahradu

Rostliny jsou samozřejmou a nutnou součástí vodní plochy ve vaší zahradě. Právě rostliny spojují vodní plochu se zbytkem zahrady tak, že to vypadá velmi přirozeně. Je ale nutné dobře vybrat, které rostliny kolem (nebo do) vodní plochy umístíte. Některé druhy rostlin pomáhají udržet vodu čistou, jiné ji pouze dekorativně zkrášlují. Nejčastěji je rozdělujeme do šesti skupin:

Krok 1

okysličující rostliny

Tyto rostliny jsou ponořené do vody, rychle rostou a pomáhají okysličovat a čistit vodu. Pokud se chystáte do jezírka nebo vodní plochy nasadit i ryby, jsou pro vás tyto rostliny obzvláště zajímavé. Zejména ve spojení s řasami, které velmi znečišťují vodní plochu, jsou tyto rostliny ideální. Patří sem např. Lagarosiphon major nebo Preslia cervina.

Krok 2

rostliny hluboké vody

Těmto druhům rostlin svědčí hloubka vody 30 – 90 cm, jsou to zejména lekníny, které nádherným způsobem pokrývají vodní plochu. Díky nedostupnosti světla zabraňují i přehnané tvorbě řas.

Krok 3

plovoucí rostliny

Tyto rostliny mají velmi podobné charakteristiky jako rostliny hluboké vody. Plavou po hladině a zkrášlují povrch vodní plochy. Patří sem například Trapa natans nebo Azolla caroliniana. Pozor, nenechte si ale vodní plochu zarůst celou, okysličující rostliny by tím utrpěly.

Krok 4

okrajové rostliny

Jak už název napovídá, tyto rostliny jsou určeny pro osázení břehů vodní plochy. Pěstují se v hloubce asi 7 – 15 cm. Patří sem elegantní Calla palustris nebo Iris laevigata, která se chlubí zeleně a smetanově žíhanými listy a modrými květy. Některé z nich se dokonce řadí i mezi okysličující rostliny.

Krok 5

bahenní rostliny

Tyto rostliny byste neměli umístit přímo do vody, ale pouze na zamokřené místo, které je případně čas od času zaplavené. Patří sem například Lysichiton nebo Caltha.

Krok 6

vlhkomilné rostliny

Vlhkomilné rostliny vysazujte v částech zahrady, které obklopují vodní plochu. Důležité je, aby místo nebylo zamokřené, ale pouze vlhké. Ideálním prostředím jsou pro ně nepravidelná jezírka. Mezi vlhkomilné rostliny se řadí Astilbe, Ligularia, Primula florindale atd.

Pří výběru vodních rostlin kombinujte rostliny různých výšek, barev a tvarů květů. Vodní plochu osázejte tak, aby byla zajímavá ve všech ročních obdobích. Využijte například rostliny se stálezelenými listy, které budou tvořit pozadí vaší vodní ploše po celý rok.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-vybrat-rostliny-pro-vodni-zahradu.html