jaktak.cz

Jak postupovat při zateplení fasády domu

Složitost: Složité

Zateplením fasády snížíme tepelné ztráty a ušetříme peníze za vytápění. A do domu se dostane i méně hluku zvenčí. Chceme-li zateplit fasádu, vybereme vhodný izolant. Doporučuji se nejdříve poradit s odborníkem.

Krok 1

Nejprve podklad izolantu zbavíme nečistot. Podklad by měl být suchý.

Krok 2

Provedeme penetrační nátěr. Ten bude sloužit ke spojení mezi podkladem a lepicí vrstvou.

Krok 3

Demontujeme předměty na fasádě, které by bránily umístění izolačního materiálu. Mohou to být světla na zdi, různé mřížky před okny nebo hromosvod.

Krok 4

Nyní lepíme fasádní izolant. Namontujeme soklové lišty, do kterých materiál budeme vlepovat. Použijeme lepicí tmel. Izolantem mohou být polystyrenové desky nebo desky fasádní vaty. Například z kamenné nebo čedičové vlny. U těchto materiálů musíme počítat s tím, že budou více vsakovat lepicí tmel vsakovat. Tepelný izolant vždy lepíme od spodu nahoru od zakládacích lišt ve vodorovných řadách. Zadní strany desek nemusíme polepovat celé - stačí bodově či v pásech.

Krok 5

Desky dále ukotvíte talířovými hmoždinkami. Ty mohou mít plastový nebo ocelový trn. Se stoupající výškou a u nároží se počet hmoždinek zvyšuje.

Krok 6

Přebrousíme stěnu do roviny a plochu tmelíme krycí stěrkovou hmotou. Do krycí stěrkové hmoty vtlačíme tkaninu perlinku. Jedná se výztužnou síťovinu. Poté naneseme penetrační vrstvu - podklad pro omítku. Naneseme vrstyv omítky a konečná úprava povrchu.

Tipy

Využijte program Zelená úsporám - státní dotaci například na zateplení fasády. Na nároží se používá nárožní lišta, chránící roh domu.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-postupovat-pri-zatepleni-fasady-domu.html