jaktak.cz

Jak se chovat po porodu | rady

Jak se chovat po porodu | rady. Po porodu je nutné zařídit pár záležitostí, které jsou spojeny s miminkem.

Krok 1

Návštěva dětského lékaře dítěte u vás doma

Ihned po návratu z porodnice informujte o narození dítěte Vašeho dětského lékaře. Měl by Vás osobně doma navštívit a provést prohlídku dítěte.

Krok 2

Úřední záležitosti

1.Vystavení rodného listu dítěte: v prvních dnech po narození dítěte matrikářka přímo v porodnici přidělí dítěti rodné číslo, většinou se pro rodný list rodiče po návratu z porodnice zastaví na matrice městské části, do které spadá porodnice, kde se vaše dítě narodilo; nezapomeňte si do porodnice vzít oddací list, nejlépe kopii, kterou ponecháte matrikářce + občanský průkaz

2.registrace dítěte u zdravotní pojišťovny: dítě je dnem narození automaticky pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako matka dítěte, do 8 dnů je však nutno na pracovišti okresní pobočky této pojišťovny provést registraci dítěte, k tomu je nutno přinést i rodný list dítěte

3. žádost o porodné: o porodné je nutno požádat u Odboru státní sociální podpory při Úřadu práce v místě trvalého bydliště

4.platba odpadu: nového občánka je nutno rovněž nahlásit k platbě za odvoz komunálního odpadu

Krok 3

Nesezdaní rodiče:

Pokud nejste sezdaní, do porodnice si kromě občanského průkazu maminka musí vzít i svůj rodný list a prohlášení o určení otcovství a jména dítěte, který s otcem dítěte vyřídí na matrice v místě trvalého bydliště. Nebude-li prohlášení v porodnici mít, nebude otec dítěte v RL uveden a příjmení dítěte bude automaticky po matce.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-se-chovat-po-porodu-rady.html