jaktak.cz

Jak poznáte, že má vaše dítě hudební sluch | návod

Jak poznáte, že má vaše dítě hudební sluch | návod. To, že nemá některý člověk nebo dítě hudební sluch, je většinou mylné konstatování. Je ověřeno, že procento lidí s absolutní amúzií je v naší populaci srovnatelné s procentem lidí barvoslepých, to je 3% - 5%.
Většina "nezpěváků" jsou ti, u nichž nebyly hudební předpoklady dostatečně rozvinuty.

Krok 1

Reakce na hudební podněty

Děti předškolního věku většinou se zájmem a nadšením reagují na hudební podněty. Ne každé dítě má to štěstí, že s ním jeho hudební předpoklady někdo rozvíjí. Pokud je zájem Vašich dětí o hudbu výrazně větší než o jiné aktivity, jako třeba sportovní, výtvarné, je dobré zajistit jim odbornou výuku v hudební škole. Tam, kde jsou rodové dispozice, je prospěšné jejich zájem podpořit.

Krok 2

Rozvíjejte a pěstujte u dětí vztah ke zpěvu a hudenímu cítění

I tam, kde není patrný výrazný zájem o hudbu u dítěte předškolního věku, dá se tento stav změnit a spontánně se může dítě o hudbu, zpěv, hraní na hudební nástroj začít zajímat. Přispěje k tomu domácí muzicírování, zpěv známých písní, klasických dětských písniček i písní často znějících v médiích. Dítě začne mít zálibu ve zpívání a vůbec nevadí, že neintonuje čistě. Vždyť naše matky nebo babičky taky všechny neintonovaly dobře. Svým amatérským přístupem ke zpěvu u nás vypěstovaly především kladný vztah ke zpěvu. Nenahraditelně posílily náš vztah k hudbě a souvisejícímu citovému pojetí.

Krok 3

Jaká hudba je vhodná?

Cílem je naučit dítě uvědomělému poslechu. Nesnažte se dítě nasměrovat do toho, co by se líbilo jen Vám. Nechte působit jeho chaotickou fantazii. V každém případě by se však mělo jednat o kvalitní hudbu, jejíž zvuková barevnost a orchestrální složka dokáže dítě zaujmout. V předškolním věku je žádoucí poslech lidových písniček a zhudebněných říkadel. Na našem trhu je již dostatek nahrávek dětských písní, jejichž používání Vám usnadní tonální cítění a zpřesní intonaci. Můžete použít nazpívané nahrávky a zpívat s nimi. Vždy však dbejte na to, aby hudební zpracování nahrávek bylo po hudební stránce kvalitní.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-poznate-ze-ma-vase-dite-hudebni-sluch-navod.html