jaktak.cz

Jak se vyhnout vykradení

Troufalost zlodějů nezná mezí. Zvlášť v letních měsících dokážou využít každé příležitosti. Jak zabezpečit svůj majetek před vyloupením, aniž by to něco stálo?

Krok 1

Nechlubte se svými majetkovými poměry, neříkejte před cizími lidmi, co máte doma cenného.

Krok 2

Uschovejte cenné věci a doklady do bezpečnostní schránky v bance nebo v domácím trezoru.

Krok 3

Zkontrolujte pečlivě okna a dveře, zda jsou zavřené.

Krok 4

Pokud odjíždíte, nezatahujte rolety ani žaluzie.

Krok 5

Svěřte klíč od bytu spolehlivému kamarádovi, který bude byt pravidelně kontrolovat.

Krok 6

Vytvořte zdání, že je v bytě někdo přítomen.

Krok 7

Zdokumentujte své cenné věci, pořiďte si jejich soupis, poznamenejte výrobní čísla.

Co dělat, když byl nás byt již vyloupen? Nikdy neuklízíme po zlodějích, tím bychom poničili důkazy. Vloupání ohlásíme policii ČR a vyčkáme na příjezd.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-se-vyhnout-vykradeni.html