jaktak.cz

Jak procvičovat krční páteř

Bolest krční páteře postihuje mnoho lidí, především ty, kteří mají sedavé zaměstnaní. Cviky krční páteře zajistí dobré prokrvení oblastí mozku důležitých pro vidění a také uvolní ztuhlé svaly důležité pro fixaci pohledu. Představme si některé základní cviky.

Krok 1

Posadíme se do sedu na patách - prsty nohou jsou rovné - s narovnanou páteří. Cviky provádíme pomalu, nenásilně, do krajních poloh, které by neměly bolet.

Krok 2

S nádechem zakláníme hlavu a s výdechem jí pomalu skláníme (až se brada dotkne prsní kosti).Tento cvik opakujeme 10 x.

Krok 3

S výdechem ukláníme hlavu k jednomu rameni a s nádechem ji vrátíme zpět do výchozí pozice. Při pohybu se hlava nijak neotáčí ani nenaklání dopředu (častá chyba!), zůstává ve svislé rovině a pohyb je čistě boční. Tento cvik také opakujeme 10 x.

Krok 4

Hlavou otáčíme s nádechem ve vodorovné rovině do krajních poloh doprava a doleva, s výdechem se vrací do střední polohy. Tento cvik opakujeme 10 x na obě strany. Další variace tohoto cviku je taková, že hlavu spustíme na prsa, otáčíme ji s nádechem šikmo doleva nahoru, potom s výdechem zpět, to samé na opačnou stranu.

Krok 5

Dále následuje kroužení hlavou. Spustíme hlavu na prsa, poté s ní s nádechem opisujeme kruh k jednomu rameni a do záklonu, s výdechem hlava krouží ke druhému rameni a zpět na prsa. Opakujeme 5 x, poté následuje to samé na opačnou stranu. Další variace tohoto cviku je taková, že vysuneme bradu co nejvíce vpřed, otáčíme hlavou tak, že brada opisuje kruh ve vodorovné rovině. Tvář směřuje stále směrem vpřed.

Krok 6

Uvolnění ramen spočívá v tom, že s nádechem přitáhneme 1 rameno k uchu (hlava zůstává bez pohybu), s výdechem je uvolníme. Opakujeme 5 x na každou stranu. Poté cvik provádíme oběma rameny najednou.

Krok 7

Rameny pohybujeme dopředu a dozadu tak, že rozpažíme ruce a kmitáme jimi silně dozadu. Poté je překřížíme před tělem a kmitáme jimi ve směru zkřížení.

Krok 8

Při kroužení ramen stojíme a provádíme kruhové pohyby rameny směrem dopředu, potom dozadu. Opakujeme 10 x na obě strany. Cvičení poté zopakujeme s celýma rukama také na obě strany.

Po dokončení každého cviku je třeba si dát na několik minut pauzu a nechat svalům odpočinout.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-procvicovat-krcni-pater.html