jaktak.cz

Jak správně táhnout auto na laně

Tažné lano patří k povinné výbavě každého motorového vozidla. Pokud byste se dostali do svízelné situace, kdy vám vaše auto vypoví službu z důvodu poruchy, můžete se nechat jiným ochotným řidičem odtáhnout do servisu nebo domů. Proto je dobré vědět předem některé hlavní zásady tažení auta na laně, které jsou uvedené ve vyhlášce.

Krok 1

Maximální rychlost tažení je stanovena na 60 km/hod. Vlečení po dálnici je zakázané, s výjimkou nutného odstranění vozidla z dálnice po nejbližší exit, čili výjezd. Tažené vozidlo musí být bezpodmínečně bez závad řízení a mít účinnou brzdnou soustavu. Táhnout není dovoleno vozidlo, které není způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Rovněž tak není možné vléci po vlastní ose nepřihlášené auto bez SPZ, anebo s propadlou známkou STK. V takových případech musíte vozidlo naložit na podvalník.

Krok 2

Pokud víte předem, že budete auto odtahovat, je nutné mít jeho technický průkaz a zelenou kartu. Tažné vozidlo by mělo mít předpoklady k tažení, t.j. hlavně potřebný výkon a hmotnost. Každé vozidlo by mělo mít běžně vpředu a vzadu tažné oko. U nových aut je to součást povinné výbavy a je potřeba jej našroubovat po odstranění záslepky v nárazníku. Zpravidla má opačný závit. Po odvlečení jej zase odšroubujte, abyste zbytečně nelákali zloděje.

Krok 3

Rozestup mezi vozidly musí být předepsaných 2,5 až 6 m. Lano je opatřeno červeným praporkem o rozměrech 30x30cm. U taženého vozidla dejte na zadní okénko výstražný trojúhelník. Nikdy nezapínejte výstražné znamení, abyste neeliminovali možnost použití směrovek. Vyřaďte rychlost do neutrálu, u automatické převodovky zapněte zapalování, aby se uvolnila pojistka páky voliče a pak rovněž zařaďte neutrál.

Krok 4

Nakonec si s řidičem tažného vozidla domluvte způsob dorozumívání, signály a trasu. Klíč nechte v zapalování, aby nedošlo k zamčení řízení.

Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-spravne-tahnout-auto-na-lane.html