jaktak.cz

Jak propláchnout systém ústředního topení

Topný systém je spojení kotle, různých trubek, radiátorů, regulačních a dalších zařízení. Je tedy jasné, že sebemenší chybička může celý systém vyřadit. Každý očekává, že jeho topný systém bude v bezchybném provozu dlouhou dobu, ale i třeba za krátko se ukáže opak. Zcela nový kotel má přes velké náklady problémy. Častou závadou ale může být i menší nečistota, která celý složitý systém nabourá.

Co je potřeba

topný systém s kotlem

voda

speciální filtr s cyklonovým odlučováním nečistot

magnet

tlaková pumpa

chemický přípravek na čištěné vod. systémů

přípravek na čištění spalinových cest kotlů injektro

Krok 1

K zneprůchodnění otopného systému může dojít z několika důvodů. Jsou to v prvé řadě nečistoty, které se mohou vyskytnout i ve zcela novém otopném systému. Další příčina může být v tom, že otopná voda má příliš vysoký obsah vápníku, která způsobuje vznik vodního kamene, zejména ve výměníku kotle.

Krok 2

Topný systém by se měl propláchnout ještě před uvedením do topného provozu. To je nejlepší cesta, jak předejít problémům s průtočností systému. Dále je potřeba zkontrolovat kvalitu vody a třeba do ní přidat ochranné prostředky pro otopné systémy.

Krok 3

Pro vznik nečistot je důležitá i doba provozu topného systému. Pokud voda působí na železné části dlouho, může se za čas uvolnit rez, a stačí pak malé částečky, aby některé užší průchody zablokovaly. Proto se pro neustálou filtraci otopné vody, a tím i průběžné zachycování a odstraňování nečistot do systému, instaluje speciální filtr s cyklonovým odlučováním nečistot a s magnetem pro efektivní zachytávání i malých kovových částic.

Krok 4

Když jsme učinili vše potřebné, přesto k zanesení může dojít. Musíme si s tím poradit, ale není nutné drahý díl měnit, stačí ho vyčistit. To nám umožňují tlakové pumpy, které ve spojení se speciálními chemickými přípravky vyčistí dotčené místo a rozpustí i případný usazený vodní kámen.

Krok 5

Problém s usazováním nečistot je i u kotlů, kde je místem největšího ohrožení nečistotami spalinová strana výměníku. Ty pak zhoršují předávání tepla a snižují tím výrazně účinnost kotle. Pro jejich vyčištění se používají přípravky na čištění spalinových cest kotlů.

Krok 6

Před proplachováním systému ho vypusťme a naplňme vodou. Abychom byli úspěšní, je třeba zcela vypustit celý systém včetně radiátorů s kapkovým napájením, pokud je máme nainstalované. Můžeme dokonce dočasně opatřit ventily s plným vývrtem hadicovými propojkami. Všechny ručně ovládané i termostaticky řízené ventily nastavíme tak, aby se během procesu neuzavřely. Vypouštění provádíme do kalové výpusti a ne do kanalizace.

Krok 7

Přípravky na čištění vodovodních systémů přidáváme přes spádovou nádrž, u uzavřených systémů přes radiátor pomocí injektoru. Před spuštěním nového systému necháme cirkulovat vodu s čistícím přípravkem alespoň hodinu při normální provozní teplotě. Je také nutné rozptýlit kal a nečistoty během hodiny při normálních provozních teplotách.

Krok 8

Pro odstranění zatvrdlých oxidů železa a vodního kamene se doba čištění prodlužuje na týden během normálního topného provozu. Po 1 hodině, zvýšíme průtok uzavřením ventilů na ostatních radiátorech.

Pro odstranění zatvrdlých oxidů železa a vodního kamene se doba čištění prodlužuje na týden (během normálního topného provozu). Důkladně vypusťme a propláchněme systém nejméně dvakrát, až bude vytékající voda průhledná.

V závěru napustíme systém vodou s přídavkem vhodného přípravku pro dlouhodobou ochranu proti korozi a proti usazování vodního kamene.

Tento článek a jeho jednotlivé body mají pouze informativní charakter. Společnost Solex Services s.r.o. neručí a není odpovědná za škody vzniklé užitím informací (částečným nebo úplným), které jsou uvedeny v článku. Zároveň společnost neručí a není odpovědna za škody vzniklé užitím informací (úplných nebo částečných) obsažených v článku třetí osobou.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-proplachnout-system-ustredniho-topeni.html