jaktak.cz

Jak udržovat vztah s dětmi v péči exmanžela/ky

Složitost: Velmi složité

Ne vždy je ideálním řešením střídavá péče o děti, a ne vždy dopadne soud podle Vašich představ. Lehce se může stát, že se ocitnete v situaci, kdy dítě bylo svěřeno do péče ex-manželovi/ce. Nezáleží už na tom, zda to byla Vaše vůle, nebo zda jenom nevyšel soud. Důležité je, jak se s touto novou fází rodičovství vyrovnat.

Krok 1

Ubezpečením dítěte o Vašem trvajícím rodičovství mu dáte potřebnou jistotu

Prvním krokem je uvědomit si, že se stále jedná o rodičovství, rozvodem nepřestáváte být pro dítě tátou nebo mámou. Právě naopak je to období po rozvodu, kdy dítě musíte ubezpečovat, že jeho rodičem zůstáváte a že na Vašem vztahu k němu se nic nemění. Toto ujištěni pomůže dítěti zorientovat se po rozvodu a je pro něj velice důležité. Konkrétné podoba vztahu s dítětem v péči ex-manžela/ky záleží na rozhodnutí soudu a na konkrétních podmínkách obou rodičů (vzdálenost bydliště apod). Ve všech případech platí, že není dobré, abyste se pro dítě stali jen mámou nebo tátou ze starých fotek.

Krok 2

Styky s dítětem by měly být pravidelné

Ať už má Váš vztah s dítětem jakoukoli podobu je dobré držet se několika zásad. Především je to pravidelnost styku s dítětem, to pomůže dítěti získat jistotu a vědět, že se může i o druhého rodiče opřít. Dobré je pokud má dítě i u Vás doma svoje místo a to i v případě, že tam často nepřespává. Nemusí se jednat hned o samostatný pokoj, stačí malý koutek, kde bude mít svoje věci, bude se tam moci připravovat do školy, číst si, trávit svůj čas. Toto místo ukazuje dítěti, že je u Vás chtěné, a že jeho zájmy respektujete.

Krok 3

Mírně rozmazlujte

Není od věci, pokud dítě nevídáte (z jakýchkoli důvodů) často, ho trošku rozmazlovat. Toto rozmazlování se ovšem v žádném případě nesmí stát kupováním si dítěte na svou stranu a například dražší dárky je dobré prokonzultovat s druhým rodičem, který má dítě v péči. Vyhnete se tak situacím, kdy dítě může používat argumenty typu: „Táta mi to beztak koupí, ať propadnu nebo ne“ apod.

Krok 4

Udržujte rodinné svátky

Ať už si dítě na důležité svátky jako jsou Vánoce a Velikonoce střídáte s ex-maželem/kou nebo ne, je dobré, abyste je s dítětem pravidelně slavil. A to i v případě, že máte novou rodinu s dětmi. Je dobré s v tomto vyjít vstříc s druhým rodičem. Zejména Vánoce hrají v rodinném životě velkou roli a jejich společná oslava je pro dítě důležitým znakem rodičovství a rodinné pospolitosti. Dárky je opět dobré konzultovat s ex-manželem/kou.

Krok 5

Prázdniny plánujte pečlivě

Prázdniny obvykle nebývá tak složité rozdělit jako svátky, navíc kromě úplně malých dětí jezdí děti na různé tábory a pobyty bez rodičů, přesto je i tady důležité plánovat a přesně se domluvit s druhým rodičem. Možné kolize termínů nepůsobí dobře ani na dítě ani na vzájemný vztah rodičů. Nebezpečné je zejména možné citové vydírání dítěte, které jeden z rodičů přesvědčuje, že s ním chce jet víc. Dochází tak ke zbytečným konfrontacím. Předem naplánovat prázdniny je proto nejlepší možností, jak se těmto nepříjemnostem vyhnout.

Krok 6

Naslouchejte přání dítěte

Ve všech formách společné péče o dítě po rozvodu je velice důležité dát prostor dítěti vyjádřit svůj názor. Časté střídání prostorů a lidí, se kterými se stýká, a různé přehazování si dítěte na svátky, (které se i při nejlepší vůli obou rodičů občasné kolizi nevyhne) může v dítěti snadno vzbudit velmi nepříjemný dojem, že je s ním zacházeno jako s pasivní věcí. Proto je dobré a správné dítě o všem informovat a trpělivě vyslechnout, co si myslí, a jeho názor respektovat. Jedině takto může být navázán kvalitní vztah i k druhému (nepečujícímu) rodiči.

Krok 7

Podoba vzájemného styku s dítětem může vyhovovat Vám ale ne dítěti

Jakmile se totiž stane návštěva druhého rodiče nepříjemnou povinností, a v případě, že Vy o tom nebudete vědět a nebudete se snažit zjistit, proč tomu tak je, hrozí přerušení styků, zvláště ve vyšším věku dítěte. Dítě většinou chce s oběma rodiči udržet vztah jen mu nemusí vyhovovat jeho podoba. Toto je dobré včas zjistit a dozvědět se, jaká podoba by dítěti vyhovovala.

Nepodceňte plánování prázdnin.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-udrzovat-vztah-s-detmi-v-peci-exmanzelaky.html