Diskuze k článku

Komentáře

houbař (neověřeno) | 24.09.2018 - 22:39
Dovolím si opravit informaci uvedenou u položky číslo 5 - hřib borový. To, že je nějaký druh uveden v Červeném seznamu hub neznamená, že se nesmí sbírat (Červené seznamy vyjadřují míru ohrožení a vývoj ohrožení jednotlivých druhů v čase, slouží např. jako teoretické podklady pro plánování managementu lokalit, vyhlašování maloplošných chráněných území či pro zařazení mezi chráněné druhy). Chráněné druhy - tedy ty, které se nesmí sbírat - jsou vyjmenovány v Příloze č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., k provedení zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., a mezi těmito chráněnými druhy hřib borový uveden není, tudíž samotný sběr není legislativně omezen. Nicméně takto získané plodnice nemohou být využity k prodeji nebo průmyslovému zpracování pro potravinářské účely, neboť Příloha č. 13 k vyhlášce č. 157/2003 Sb., která vyjmenovává tržní druhy hub, říká, že k takovým účelům lze použít pouze plodnice hřibu borového pocházející z dovozu, nikoli získané sběrem na území ČR.
Mirka K. | 25.09.2018 - 08:39
Samozřejmě máte pravdu, ale hřib borový se vidí tak málo, že informovaný a znalý houbař ho nechá na místě. Děkuji za upřesnění.

Přidat komentář