jaktak.cz

Jak seznámit nového/ou partnera/ku a děti

Otázka jak citlivě seznámit vašeho/i partnera/ku je poměrně složitá. K věci se musí přistupovat citlivě a vyžaduje velkou dávku taktu ke všem zúčastněným.

Krok 1

Za dítě/děti se nestyďte

Při navazování nových vztahů a prvních schůzkách nelžete, pokud přijde řeč na to, zda máte nějaké děti a zda s Vámi žijí ve společné domácnosti. Nemusíte sice hned na první schůzce téma dětí vybalit, ale dlouhodoběji se tomuto citlivému tématu nevyhýbejte. Dřív nebo později si Váš/Vaše potencionální partner/ka stejně všimne časového harmonogramu souvisejícího s péčí o dítě, nebo mu/jí to dojde jinak. Upřímným informováním Vašeho/Vaší nové/ho partnera/ky o tom, jak to s Vámi a dětmi si ušetříte vzájemné zklamání, které může nastat z mnoha důvodů. Pokud mu/jí to řeknete včas, alespoň víte na čem jste a můžete s novým/ou partnerem/kou buď počítat nebo nepočítat do budoucna.

Krok 2

Nespěchejte

Buďte upřímní, ale na rychlé seznamování dítěte s partnerem/kou spěchat nemusíte. Pro všechny tři strany (tedy Vás, děti a partnera/ku) je takovéto seznámení velice těžké a důležité. Zbytečným uspěcháním (po dvoutýdenní známosti), můžete například způsobit, že děti budou někoho nového vídat tak často, že tomu přestanou dávat význam a budou zbytečně zmatené.

Krok 3

Dítě i partnera/ku předem připravte

Dětem nemusíte vše dopodrobna vysvětlovat, (záleží především na věku), stačí předem informovat o tom, že mu představíte kamaráda/ku. Dítě samo časem pochopí, že je tento Váš vztah něčím od ostatních vztahů výjimečným.

Krok 4

Komunikujte s dítětem i s partnerem/kou

Dítěte se ptejte, jak na něj Váš/Vaše partner/ka zapůsobil/a. Buďte u toho pokud možno nenápadní, ale je dobré znát názor dětí. Partnera/ky se naopak na dítě ptejte otevřeně a diskutujte jeho/její vztah k dětem obecně k případnému nevlastnímu rodičovství a k dalším věcem s rodičovstvím souvisejících.

Krok 5

Nestrašte děti partnerem/kou

Pokud si děti hledají k nové/mu partnerce/ovi vztah obtížně, zbytečně netlačte na pilu a nechte všechny, ať se vzájemně postupem času sžijí. Pokud máte pocit, že dítě není na nový vztah připraveno anebo, že jej odmítá, nebuďte vůči němu ofenzivní. Pokud má Váš/Vaše partner/ka o Vás opravdový zájem včetně společné domácnosti s nevlastním dítětem, chvíli nutnou pro aklimatizaci dítěte do nových podmínek jistě počká.

Krok 6

Nestrašte partnera/ku dětmi

Navazování vztahu „se závazky“ vyžaduje diplomacii a takt na dvou frontách. Stejně jako není dobré spěchat na dítě není dobré spěchat na eventuelní/ho partnerku/a. Při prvních schůzkách je lepší dítě dát někomu na hlídání. Nemusí Vás přeci doprovázet na každé rande a některé okamžiky si lépe vychutnáte bez dětí.

Krok 7

Zabraňte konkurenčnímu vztahu

Nový vztah dítěte k nové/mu partnerce/ovi by neměl být vnímán Vámi, dítětem ani novým/ou partnerem/kou jako nahrazující vztah k rodiči z prvního manželství, který dítě sice nemá v péči, ale například si ho bere na víkendy. Je to člověk se kterým žijete, není konkurencí pro nepečujícího otce či matku. Vysvětlete to dětem i exmanželovi/ce, ať zabráníte třenicím. I když Váš budoucí partner/ka bude hrát částečně rodičovskou roli, nemělo by být Vaším cílem svého exmanžela/ku tímto postupně z výchovy vyštípat.

Krok 8

Zvažte podobu vztahu

Pokud partner/ka touží pouze po životě s Vámi, ale nikoliv s dítětem, můžete udržovat takový vztah, do kterého dítě nebude zasahovat. Uvědomte si, že tento vztah bude tímto poměrně omezený. Ale pokud jsou již děti větší a vše jim důkladně vysvětlíte a ubezpečíte je o svém vztahu k nim, dá se takový spíše víkendový vztah udržet.

Krok 9

Dobrý vztah k dětem nestačí

Snažte se nevybírat si svého nového/ou partnera/ku pouze podle jejich vztahu k Vašim dětem. Pokud partnerství nestojí na vzájemné atraktivitě partnerů, není to dobrý základ pro pozdější možné krize, a dítě tak připravíte o dalšího významného dospělého v jejich životě.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-seznamit-novehoou-partneraku-deti.html