jaktak.cz

Jak uspořádat tiskovou konferenci

Složitost: Složité
Cena: Více než 20000 Kč

Chcete-li veřejnost seznámit s událostmi, které se nyní uskutečnily ve vaší společnosti, ideálním řešením je uspořádání tiskové konference pro novináře. Úspěšná tisková konference vyžaduje poměrně náročnou přípravu a dobrou organizaci. Jak uspořádat tiskovou konferenci, abyste dosáhly komunikačního cíle?

Co je potřeba

medialist místnost pro pořádání materiály pro novináře technika - mikrofon občerstvení

Krok 1

Co na tiskovou konferenci připravit V prvé řadě je třeba myslet na nosné téma a aktuálnost sdělení. Tisková konference pořádáná k události, která se odehrála už před měsícem, nemá účinek. Zástupci médií se obzvlášť v dnešní internetové době snaží své čtenáře informovat beprostředně, zpráva z tiskové konference mnohdy na internetu vyjde ještě dřív, než tisková konference skončí. Nosné téma je takové téma, o které se novináři mohou opřít, které je zajímavé a poutavé pro čtenáře a které přináší nové a důležité skutečnosti, které veřejnost ocení.

Krok 2

Jak pozvat novináře Máte-li již téma připravené, přichází organizační stránka. Zajistěte místo, které bude novinářům z různých redakcí snadno dostupné. Tisková konference na periferii Prahy nebude mít tak velký efekt (co do počtu účasti z řad novinářů), jak tisková konference pořádaná nedaleko redakce. Zvolte si cílová média, která budou mít zájem informace z vaší tiskové konference publikovat. Medialist - tedy seznam kontaktů a médií - si předem připravte. Nejlepším řešením je telefonický kontakt s redakcí, při němž požádáte o konkrétní kontakty na novináře, kterým můžete pozvánku na tiskovou konferenci zaslat. Pozvánka by měla obsahovat základní informace o termínu a čase konání akce, místě konání a tématu. Připojte kontaktní údaje na zástupce, který bude s novináři komunikovat.

Krok 3

Kdo tiskovou konferenci povede Kromě hostů, kteří budou na otázky novinářů odpovídat, musí akci někdo moderovat. Ten bude mít na starost přivítání novinářů a vhodné usměrňování konference. Moderátor musí být pohotový, komunikativní a mít vynikající vyjadřovací schopnosti. Moderátor konferenci řídí - dává prostor novinářům pro otázky a hostům prostor pro odpovědi.

Krok 4

Co by na tiskové konferenci nemělo chybět Zejména podklady, které si novináři mohou odnést do své redakce a se kterými mohou dále pracovat. V materiálech by novináři měli najít připravenou tiskovou zprávu a doplňující informace - například statistiky či grafy, ze kterých mohou zástupci médií vycházet. Při organizaci je třeba myslet i na prostor pro umístění kamer televizních štábů. K tiskové konferenci patří i drobné občerstvení pro novináře.

Krok 5

Kdy tiskovou konferenci pořádat Obvykle každý den v 9 hodin mají redakce poradu. Tiskovou konferenci proto pořádejte v 10 či 11 hodin. Později už ne. Připravujete se tak o příležitost zveřejnění vašich novinek v ranním vydání novin v den následující.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-usporadat-tiskovou-konferenci.html