jaktak.cz

Jak tisknout ekologicky a ekonomicky

V současné době je pro nás tisk naprosto běžnou součástí každodenního života. Tiskneme v práci i doma. Čím dál tím více se ale diskutuje o dopadu tisku na životní prostředí. Ve firmách tiskárny denně chrlí stovky potištěných papírů, což pro životní prostředí představuje nemalou zátěž.

Co je potřeba

Některé firmy si to již uvědomují a snaží se při tisku chovat ekologičtěji. Není divu, jelikož s ekologickou stránkou tisku úzce souvisí i ta ekonomická. Platí zde jednoduchá rovnice – pokud šetříte přírodu, můžete ušetřit i značnou část nákladů.

Krok 1

Tisk s ohledem na ekologickou stránku

Většina výrobců moderních tiskáren hlásá, že jejich přístroje tisknou ekologičtěji, než některé staré modely. Je důležité rozlišit, zda se jedná pouze o marketingový tah, nebo je tiskárna na tomto poli skutečně schopna úspor. V tomto případě je nejlepší si prostudovat výsledky v dostupných studiích či zkušenosti v internetových diskuzích.

Je dobré se také zamyslet nad tím, kolik odpadu bude Vaše tiskárna produkovat při výměně spotřebního materiálu. U laserových tiskáren většinou měníme celý toner včetně zobrazovacího válce, který však po vypotřebování toneru často ještě nebývá u konce své životnosti. Některé modely tiskáren naopak umožňují měnit nádobku s tonerem a zobrazovací válec zvlášť. Tuto prázdnou nádobku s tonerem je pak možné recyklovat do kontejneru s běžným plastovým odpadem.

Neméně důležité je také množství spotřebovávané elektrické energie. Zejména pak ve firmách, kdy jsou tiskárny zapnuty prakticky celý den v pohotovostním režimu. Některé tiskárny jsou schopny přecházet do úsporného režimu (tzv. hibernace), ve kterém spotřebovávají minimum energie.

Krok 2

Tisk s ohledem na ekonomickou stránku

Pokud chcete tisknout ekonomičtěji, nejsnazším způsobem je dobře zvážit, které dokumenty skutečně potřebujete v papírové podobě a které Vám naopak postačí v elektronické podobě. Řada firem v současné době usiluje o tzv. bezpapírovou kancelář. Činí tak pomocí DMS (Document Management System), což je systém umožňující správu a oběh elektronických dokumentů. Faktem ovšem zůstává, že zcela bezpapírová kancelář zatím není možná, zejména kvůli povinnosti archivovat některé účetní a právní dokumenty v papírové podobě.

Ušetřit můžete i při tisku samotném. Dobrý způsobem, jak redukovat náklady, je nákup kompatibilních náplní do tiskáren místo značkových. Originální tonery a cartridge často bývají neúměrně drahé. Kompatibilní tonery a cartridge často dosahují srovnatelné kvality i výtěžnosti, jako ty originální, ovšem za výhodnější cenu.

Spousta tiskáren umožňuje také přepnutí do ekonomického režimu, ve kterém tiskárna spotřebovává méně toneru tím, že tiskne v nižší kvalitě. Všechny dokumenty jistě nepotřebujete v nejvyšší kvalitě a na nejlepším papíře. Pro úsporu můžete také použít recyklovaný papír, či tisknout oboustranně nebo více stránek na jeden list A4.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-tisknout-ekologicky-ekonomicky.html