Pravidla a pokyny pro článek

Obecná pravidla

Kategorie

Na JakTak.cz je vytvořeny strom kategorii, které obsahuji podkategorie. Zobrazuji se vždy jen podkategorie, které obsahuji alespoň jeden článek. Přehled všech podkategorii je přístupný na adrese: http://www.jaktak.cz/sitemap . Redaktor může navrhnout další podkategorie, pokud by taková kategorie byla logický očekávaná a běžně užívaná na českém internetu.

Specifická pravidla

Název článku

Musí vždy začínat slovem Jak a nejlépe pokračovat slovesem, tak aby článek byl typu "Jak něco udělat" .

Obrázek

Článek musí obsahovat vždy alespoň jeden obrázek. Redaktor nesmí přiřadit obrázek, u něhož je zřejmé, že by se jednalo o porušení autorských prav. Další informace taky na adrese http://www.jaktak.cz/baze-znalosti-pro-redaktory.htm

Stručný popis

Článek musí vždy obsahovat stručný popis, minimálně 100 - 150 znaků. Doporučeno je 200 - 250 znaků.

Kategorie

Každý článek musí být zařazen alespoň do jedné kategorie, tak aby se nacházel v té nejhlubší relevantní podkategorii. Článek je možné zařadit maximálně do 3-5 relevantních kategorii.

Klíčová slova

Článek musí obsahovat minimálně 2 - 3 klíčových slov, doporučeno je kolem pěti.

Upřesnění

Složitost a cena musí být vždy zadaná.

Co je potřeba

Není povinné, avšak je doporučené.

Kroky

Článek redaktor by měl obsahovat minimálně tři kroky.

Doplňující informace

Tipy a Varování by měly být ve většině případů zadané.

Odkazy

Nejsou povinné.