Zákoník práce

Jak uzavřít dohodu o hmotné odpovědnosti

Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinnosti při plnění pracovních úkolů anebo v přímé souvislosti s ním. Tento odpovědnostní vztah vzniká z titulu zaměstnaneckého vztahu a není třeba uzavírat...

Jak z výpovědi ze zaměstnání získat co nejvíce

Může se to stát i těm nejlepším. Přes všechnu naši snahu, zkušenosti a píli můžeme také my od svého šéfa jednou uslyšet: „je mi líto, ale v současné době firma bohužel není schopna zaplatit vaši práci. Proto jsem nucen vás propustit.“ Vězte, že...
Obrázek není k dispozici

Jak se bránit proti převedení na jinou práci

Každá pracovní smlouva musí vymezovat druh práce, který jste se zavázali pro zaměstnavatele osobně a za odměnu vykonávat. Jinak by se z asistentky časem mohla stát prodavačka a z prodavačky uklízečka. Ale ani podpisem smlouvy nemusíte mít vždy "...
Obrázek není k dispozici

Jak má vypadat Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti je vedle Dohody o provedení práce dalším způsobem, jak smluvně ošetřit pracovní výkon, který není vykonáván v rámci hlavního pracovního úvazku. I zde je však potřeba dávat si pozor na několik povinností při uzavírání...