darovací smlouva

Jak zřídit břemeno doživotního bezplatného užívání domu nebo bytu

Věcné břemeno bezplatného užívání domu (případně bytu) je jedním ze způsobů, jak získat bydlení zadarmo, byť je vlastníkem nemovitosti někdo jiný. Vlastníkem domu může být člen rodiny oprávněného z věcného břemene, ale taky to může být někdo úplně...
Obrázek není k dispozici

Jak se stát vlastníkem věci na základě vydržení

Existuje mnoho způsobů, jak se stát vlastníkem věci. Asi nejznámější způsob nabytí vlastnického práva je na základě smlouvy. Například kupní nebo darovací. Zaplatíte prodejní cenu a věc je vaše. Vlastníkem se můžete stát i jinak, na základě...
Obrázek není k dispozici

Jak napsat darovací smlouvu

Darovací smlouva je oboustranný právní vztah, jehož znaky jsou bezúplatný převod vlastnictví nemovitosti či movité věci a dobrovolnost. Darovací smlouva je poměrně jednoduchá, dárce neodpovídá za vady daru, ovšem musí obdarovaného o známých závadách...