hasiči

Jak se chránit při útoku chemických látek

Dokázali byste se chránit při úniku chemických látek? Ať už se ocitnete v zakouřených nebo zamořených místech, je důležité ochránit dýchací cesty i celé tělo. Podívejte se, jak v nouzi a s improvizovanými prostředky můžete chránit sebe i své blízké...

Jak bezpečně manipulovat s propan butanem

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech... Pokud máte některých z propan-butanových spotřebičů, pak zhlédněte video s několika radami a doporučeními. Pravidla bezpečné manipulace s propan-butanem.

Jak postupovat při dopravní nehodě

Co dělat, když jsme účastníky nebo svědky dopravní nehody, jak chránit sebe i ostatní a pomoci zraněným? Videonávod hasičského sboru.

Jak umístit požární hlásiče kouře

Každý týden kvůli požáru jeden člověk umře. Největší nebezpečí číhá v noci, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a již dvě až tři nadechnutí mohou být smrtelná. Ke včasnému varování slouží hlásiče kouře. Jejich instalace i použití je přitom...

Jak se chovat při požáru v bytě nebo v domě

Jak se chovat při požáru v bytě nebo v domě, abychom předešli zranění a minimalizovali škody? Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy, držte se při zemi. Pohybujte se kolem zdí. Ústa si chraňte nějakou látkou. Do okna vyvěste ručník,...

Jak se chovat v případě nuceného opuštění domácnosti (evakuace)

I vy se můžete dostat do situace, kdy budete muset na nějaký čas opustit svůj domov. Předtím než opustíte byt, nezapomeňte provést některé úkony. Jak se chovat v případě nuceného opuštění domácnosti (evakuace), na co nezapomenout před odchodem? Viz...

Jak se zachovat v případě nálezu podezřelého zavazadla

Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla, které nikomu nepatří, nikdo se k němu nehlásí? Přenechte raději zvědavost odborníkům. V žádném případě nezkoumejte jeho obsah, neotevírejte ho a přivolejte pomoc na některé z linek tísňového volání.