kominíci

Jak provádět revizi a čistění komínů

Čištění a revize komínů by se měla provádět před začátkem topné sezony a po jejím skončení. Platná vyhláška předpokládá čištění a revize dvakrát až šestkrát ročně podle příkonu topidla a druhu paliva. Kominické služby si musí zajistit majitel...