varovný signál

Jak se dozvím o hrozícím nebezpečí a co v takovém případě dělat (varovný signál)

Jak se dozvím o hrozícím nebezpečí a co v takovém případě dělat? Nezapomeňte, že systém varování (sirény) se zkouší každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Na nastalou mimořádnou událost upozorní varovný signál - všeobecná výstraha, což je...