jaktak.cz

Jak vybrat okna pro rodinný dům

Nejsem tak bohatý, abych si pořizoval levná okna,“ - parafráze Rothschildova citátu přesně vyjadřuje, jak se to má s pořizováním oken pro rodinný dům. Pořizovací cena je nakonec zanedbatelná v porovnání s tím, kolik ušetříte na nákladech pro vytápění. Nová okna sníží náklady až o 30-40 %. Majitel navíc nešetří jen svoji peněženku, ale také životní prostředí.

Schopnost tepelné izolace je tedy v dnešní době stěžejním faktorem při výběru oken pro rodinný dům. V našem článku si jej ale necháme až na závěr. Ještě předtím si představíme jednotlivé materiály a další důležité faktory při výběru oken.

Plastová okna

V dnešní době lidé vybírají především ze tří variant z hlediska materiálu. Plastová okna se vyrábějí z odolného PVC. Setkáme se s třemi typy oken označenými písmeny A, B a C. Ta vyjadřují tloušťku profilu. Největší tloušťku vnějších stěn mají okna A (2,8 až 3,2 mm), pak B (2,7 mm) a nejnižší životnost budou mít okna C s tloušťkou 2,5 mm.

Plastová okna jsou oblíbená pro svoji snadnou údržbu a nízkou cenu. Jsou vhodná ale jen na některá místa – neosvědčí se jako velkoformátová okna. Mají kratší životnost a menší statickou únosnost.

Dřevěná okna

Přírodní materiál, který vypadá dobře vždy a všude - to je dřevo. A v případě oken může jít o dřevo borovicové, smrkové, dubové nebo modřínové. U dřeva se uživatel může spolehnout na dlouhou životnost a skvělé tepelně izolační vlastnosti. Je ovšem třeba počítat s náročnější údržbou. O dřevěná okna je zapotřebí se starat. Pro udržení barvy lakovaného dřeva a zlepšení odolnosti se používá speciální balzám. Jednou za pár let okna je třeba okna natřít.

Hliníková okna

Hliník je vysoce pevný materiál a okna z něj vyrobené je možné profilovat do úzkých rámů. Je vhodný také na velkoformátová okna. Hliníková okna jsou odolná vůči UV záření, vůči vlhkosti i mrazu. Údržba je zde zapotřebí jen minimální, pozornost zaslouží i skvělé protipožární a tepelně izolační vlastnosti. To jsou samá pozitiva, mají hliníková okna nějakou nevýhodu? Jen jednu. Tou je pochopitelně vyšší pořizovací cena.

Tip: Prohlédněte si ukázky realizací rodinných domů s hliníkovými okny v článku „Velkoformátová okna jako trend současné architektury“.

Dřevohliníková okna

Zejména u novostaveb jsou velmi oblíbená také dřevohliníková okna. Ta kombinují výhody hliníkových a dřevěných oken - přírodní dřevo z interiérové strany a hliníkové opláštění zvenku. Okno je tak lépe chráněné před vlivy počasí a odpadá i náročnější péče o povrchovou úpravu dřeva.

Pokud už jste si vybrali materiál, nyní přichází na řadu další parametry. U oken je samozřejmě důležité řešit bezpečnost. A to z obou stran, vnější i vnitřní. Abyste ochránili dům před případným vloupáním, je vhodné zvážit mechanické nebo elektronické prvky. Mnozí výrobci vám je na okna namontují rovnou, za příplatek. Je to levnější varianta než shánět takovéto zabezpečení dodatečně. Co se týče vnitřního zabezpečení, pak máme na mysli zamykacích kličky či pojistky. Ty zabrání tomu, aby okno otevřely malé děti.

Okna by neměla propouštět moc zvuku z ulice, zvláště když žijete na rušném místě. Zvukově izolační vlastnosti oken jsou udávány v dB. V podstatě jde o to, kolik decibelů z venkovního hluku, jsou okna schopna utlumit. Zvukové vlastnosti závisí na počtu skel a na jejich skladbě, dále na těsnění a na velikosti vzduchové mezery.

Konečně jsme u tepelně-izolačních vlastností. Abyste zjistili, která okna v nabídce mají nejlepší izolaci, musíte sledovat ukazatel Uw neboli součinitel prostupu tepla. Je to množství tepla vyjádřené ve wattech (W), jež unikne přes 1 m2 při rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí o 1 stupeň Kelvina. Teplo uniká přes okno dvěma cestami – přes rám a izolační sklo. To vyjadřují hodnoty Uf a Ug. Takže výsledná hodnota se skládá z poměru obou hodnot.

Abyste na topení ušetřili co nejvíce, hledejte okna s nejnižší hodnotou Uw. Pro srovnání, stará paneláková zdvojená okna mají hodnotu Uw kolem 3,0 W / (m2K). Současná norma stanovuje, že hodnota tepelné propustnosti pro celé okno včetně rámu má maximální hodnotu Uw = 1,8 W/m2K.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-vybrat-okna-pro-rodinny-dum.html