jaktak.cz

Jak napsat dobrou filmovou nebo hudební recenzi

Složitost: Složité
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Recenze je poměrně náročný publicistický žánr. Recenze od autora vyžaduje široký přehled a smysl pro souvislosti a pozadí věci. Recenze není o převyprávění děje filmu nebo hudební akce, jak se takového prohřešku někteří "dnešní recenzenti" dopouštějí...

Krok 1

Začněme titulkem. Pro filmovou a hudební recenzi platí, že si můžeme (narozdíl od zpravodajského článku) dovolit experimentovat. Titulek musí být poutavý, jeho podoba totiž rozhoduje, zda si článek čtenáři budou číst, či nikoliv. Čím je titulek zajímavější, tím větší šance úspěchu.

Krok 2

Perex - což představuje úvodní část vaší hudební nebo filmové recenze - by měl být výstižný zejména v tom, že čtenáři napoví, že se jedná o hudební či filmovou recenzi. Perex musí být nápaditý, neměl by být příliš dlouhý, doporučuji užít tak tři čtyři věty nesoucí se v duchu filmu či hudební akce, popř. v něm třeba můžete již zmínit, že film překvapil (nebo nepřekvapil) apod. U hudební recenze se můžeme zmínit, kdy akce proběhla, nikdy však nezačínáme datem. Perex začínající "Včera se uskutečnil koncert..." je špatný a nekreativní.

Krok 3

Tělo recence: Text se snažte strukturovat. Souvislý text se špatně čtenáři čte, ač je článek sebelepší. Řada recenzentů užívá jako mezititulky citace z filmů. Ty jsou odděleny od zbytku textu výraznými uvozovkami. Je třeba si uvědomit, že recenze není o převyprávění děje filmu. Dnes a denně narazíme na internetu na amatérské recenze, kde autor na dvě stránky popíše děj a v závěru napíše, aby si čtenář zašel na film do kina. Recenze je o kritice. Recenze je o hodnocení. Recenze je jakýsi posudek. Tohle je třeba si uvědomit, na tomhle je totiž žánr postaven. V recenzi poukazujeme na pozitiva i negativa, čtenář si musí z vaší recenze odnést váš subjektivní názor. Názor ale opodstatněný, odůvodněný, potvrzený fakty vycházející z pozadí filmu či hudební události a ze souvislostí, které film či hudební akci doprovázejí. Takové kritiky je schopen jen málokterý recenzent. Nebojte se v textu vypíchnout nějakou perličku, něco, co stojí za povšimnutí.

Krok 4

V závěru se snažíme shrnout film jako celek. Často v něm najdeme doporučení. Když to není nezbytné, uvádíme do podpisu své jméno, pokud nejste veřejností známí pod nějakým užívaným pseudonymem.

Upozorňuji čtenáře tohoto článku, že se jedná pouze o obecné rady k psaní recenze. U recenze záleží hodně o nápaditosti, můžeme si v ní dovolit užít zajímavý jazyk. Máte-li jakýkoli dotaz, neváhejte se zeptat v komentářích pod článkem.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-napsat-dobrou-filmovou-nebo-hudebni-recenzi.html