jaktak.cz

Jak na vklad práva do katastru nemovitostí | postup

Složitost: Složité
Cena: 1001 - 5000 Kč
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak na vklad práva do katastru nemovitostí | postup. S koupí, prodejem či darováním nemovitosti, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí, se pravděpodobně setká za svůj život každý z nás. Není tedy na škodu vědět alespoň nějaké základní informace ohledně vkladu práva do katastru nemovitostí, které zjistíte z následujících řádků.

Krok 1

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu podává většinou jeden z účastníků smlouvy (kupní, darovací, zástavní,…) katastrálnímu úřadu místně příslušnému dle polohy nemovitosti. Ke dni, kdy je návrh na vklad katastrálnímu úřadu doručen, je zahájeno řízení a daná nemovitost je označena tzv. plombou, která třetí strany informuje o tom, že o nemovitosti probíhá řízení.

Krok 2

Dle pole zákona, který pojednává o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, musí návrh na zahájení řízení obsahovat :

• Označení katastrálního úřadu, kterému je návrh určen

• Jednoznačná identifikace účastníků řízení

• Označení práv, která mají být zapsána do katastru

Krok 3

Katastrální úřad musí rozhodnout do 30 nebo 60 dnů. Jestliže je vše v pořádku a podmínky pro vklad jsou splněny, vydá katastrální úřad rozhodnutí o povolení vkladu. V opačném případě návrh zamítne.

Krok 4

Velice důležité je si uvědomit, že vlastnictví nemovitosti, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí se nenabývá smlouvou samotnou, ale až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

V souvislosti s vkladem práva do katastru nemovitostí je určitě také dobré vědět, že vlastnické právo nenabýváte k okamžiku, kdy vám dojde rozhodnutí o povolení vkladu, ale už k datu, kdy byl podán návrh na zahájení řízení o povolení vkladu, tedy zpětně.

Nemovitost člověk nekupuje a neprodává každý den, tudíž byste při těchto úkonech měli požádat o pomoc někoho zkušenějšího, nebo se alespoň velice dobře informovat. Stačí, když nebudou splněny podmínky pro vklad (špatné označení nemovitosti, špatné označení účastníků, nepřiložení požadovaných příloh,…) a katastrální úřad návrh zamítne, což může způsobit velice nepříjemné průtahy.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-na-vklad-prava-do-katastru-nemovitosti-postup.html