jaktak.cz

Jak se vyznat v zemědělské technice? | rady

Složitost: Velmi lehké
Cena: Zdarma
Potřebný čas: Méně než 5 minut

Jak se vyznat v zemědělské technice? | rady. Je tomu už dávno, co lidé přestali používat zvířata v zemědělství a nahradili jejich sílu technikou. Dnešní zemědělská technika udělala obrovský pokrok, kabiny strojů jsou mnohdy komfortnější než kabiny osobních automobilů. Zemědělská technika zahrnuje opravdu velkou množinu strojů. Chcete je umět poznat?

Krok 1

Rostlinná nebo živočišná

V první řadě můžeme rozdělit zemědělskou techniku podle toho v jaké oblasti pracuje. Samozřejmě, že některé stroje pracují jak v rostlinné tak v živočišné výrobě. Obecně platí, že spíše se setkáme se stroji z rostlinné výroby. Ale pro pořádek: v živočišné výrobě je nejvíce využit speciální stroj na krmení – tzv. krmný vůz. Má velkou korbu, kde je krmivo mícháno a projíždí kravínem a krmivo „zakládám“ kravám před čumáky. Krmný vůz může být buď samochodný nebo tažený.

Krok 2

Samojízdné stroje

Když se o stroji řekne, že je samojízdný je tím míněno, že má vlastní pohon a pohybuje se sám. Oproti tomu tažený stroj je takový, který je „agregován“ (spojen) s tahačem (například traktorem). Samojízdné stroje jsou tedy ty, co potkáme na komunikaci. Kromě traktoru to mohou být například sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky nebo postřikovače.

Krok 3

Závěsná technika

Do této kategorie patří stroje spojené s tahačem. Jejich rozdělení je nejjednodušší podle práce, kterou vykonávají. Nejdříve je třeba zpracovat půdu. K tomu slouží podmítače, kypřiče, kompaktory či pluhy. Po zpracování půdy přichází na řadu setí. K tomuto účelu se používají secí stroje – jejich společným jmenovatelem je zásobník na osivo. Dále je třeba na porost aplikovat hnojiva a postřik. Takovou práci mají na starosti rozmetadla a postřikovače, které mohou být i tažené. Nakonec je na řadě sklizeň. Obilí či kukuřice se sklízí samojízdnými stroji, ale například k posečení trávy je možné použít i žací lištu připevněnou na traktor.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-se-vyznat-v-zemedelske-technice-rady.html