jaktak.cz

Jak se zachovat při nalezení cizí věci | návod

Složitost: Lehké

Jak se zachovat při nalezení cizí věci | návod .Pro někoho by byla odpověď na tuto otázku poměrně jednoduchá – nalezenou věc, např. pěněženku, si nechat. Bohužel pro rozradostněného nálezce a naštěstí pro toho, kdo peněženku ztratil, je potřeba říct, že i na tyto situace náš Občanský zákoník myslí a to zejména v §135.

Krok 1

Představa ponechat si nalezený diamantový prsten je jistě velice lákavá, ale i bez znalosti těchto ustanovení by měl každý nalezenou věc vrátit a stejně tak vlastník věci by měl vděčnost za vrácení ztracené věci vyjádřit náležitou odměnou. (Ze zákona má nálezce právo na náhradu nutných výdajů, které tvoří deset procent ceny nálezu, může být ještě upraveno zvláštním předpisem).

Krok 2

Tak tedy §135 odstavec 1 Občanského zákoníku říká : Kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o ni vlastník do 6 měsíců od jejího odevzdání, připadá věc do vlastnictví této obce. (Toto je např. problém při nalezení opuštěného psa potulujícího se po obci. Jelikož naše právo nahlíží na zvířata jako na věci, výše uvedené ustanovení zákona pro ně platí stejně – to znamená, že zvíře musí být drženo 6 měsíců a to i v případě, kdy je pravděpodobné, že se o ně majitel nepřihlásí, místo toho, aby bylo dáno někomu, kdo o ně stojí.)

Krok 3

To proč se opravdový majitel ztracené věci o věc před uplynutím lhůty na obci nepřihlásí, zřejmě souvisí s odstavcem 3 zmíněného paragrafu. Vlastník věci je povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly a ty někdy mohou být vyšší, než jakou má cenu ztracená věc.

Krok 4

Ustanovení odstavců 1 až 3 paragrafu 135 se přiměřeně uplatní i na věci skryté, opuštěné a věci, jejichž vlastník není znám.

Krok 5

Možná si říkáte, že když byste nějakou věc našli a neodevzdali, mohlo by na vás přejít vlastnické právo díky vydržení po třech letech a vy byste se mohli diamantovým prstenem po třech letech bez problémů chlubit. Tak to však není, jelikož byste nebyl oprávněný držitel z důvodu, že by chyběla dobrá víra v to, že vám věc patří. Takovou věc nemůžete držet.

Tento text slouží pouze informativním účelům.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-se-zachovat-pri-nalezeni-cizi-veci-navod.html