jaktak.cz

Jak zvládnout malého tyrana | rady

Složitost: Složité
Cena: Zdarma
Potřebný čas: 30 minut a více

Jak zvládnout malého tyrana | rady. Vývoj dítěte je provázen specifickými projevy a je zcela individuální a u každého dítěte odlišný. Charakterové a morálně volní vlastnosti se formují již v útlém věku. Některé dítě je však výrazně vzdorovité a panovačné, manipuluje zejména s rodiči, kteří jsou často bezradní. Dítě se stává malým tyranem.

Krok 1

Důslednost a zase důslednost

Ve výchově je důslednost velmi důležitá a zásadní. Je přirozené, že dítě kolem třetího roku svého života se projevuje vzdorovitostí a negativismem . Ale mnohdy to překračuje hranice únosnosti, dítě svým chováním psychicky vyčerpává rodiče tak, že hledají pomoc u specialistů. Dítě se vzteká kvůli nesmyslným maličkostem, křičí, válí se po zemi, pokud si nevynutí, co si zamanulo. Vše se musí přizpůsobovat jemu. Tady je zejména důležitá a zcela na místě zásada důslednosti. A taky umět říci NE a trvat na tom. Zakážeme dítěti oblíbenou hračku, večerníček, hru.a podobně. Ale důsledně trváme na dodržení zákazu. Nelze říci: Tak pro tentokrát to dovolím, ale příště už ..... A to příště je zase stejné. To je zasadní chyba. Zákazy a příkazy musí být opodstatněné a dítě si začně uvědomovat jejich závažnost.

Krok 2

Pevné objetí

Terapie pevného objetí je spojeno s významnou psycholožkou Jiřinou Prekopovou. V momentě, kdy se dítě začně nepříčetně vztekat, jej pevně obejměte. Chvíli bude vzdor ještě trvat, ale postupně slábne. Je to emoční konfrontace problému a dochází zároveń k vzájemnému předání energie. Výsledek je opravdu účinný. Docílí se toho, aby dítě bylo svobodné pro citové projevy. Aby současně bylo schopné uznat i hranici, kterou nesmí překročit. V pevném objetí můžete držet dítě jakkoliv dlouho. Po zklidnění se Vám začne dívat do očí (může to být až po delší době) a pocítí, že ho máte rádi. Tato terapie je vlastně návrat k lásce.... vše je vyřešeno.

Krok 3

Zásada jednotnosti výchovy

Velkým prohřeškem výchovy je, když matka dítěti něco zakáže a otec to povolí a právě tak opačně. To platí i u ostatních členů rodiny. Dítě ze situace vždy vytěží a vyslovený trest se stává neúčinný a bezvýznamný.


Zdroj: https://www.jaktak.cz/jak-zvladnout-maleho-tyrana-rady.html